Home of Swedish Farm Entrepreneurs

This is the web site of the media company Jordbruksaktuellt (News of current interest for the farming business). We publish the newspaper Jordbruksaktuellt, which every other week is distributed free of charge to all farms in Sweden, 72 800 copies. Jordbruksaktuellt is running the web-portal www.ja.se where daily news, market information, job offers, activity calendar for agriculture and forestry, a link database and more is to be found. We also publish an e-mail newsletter three times a week.

 

Senaste

BORGEBY16 – Panelsamtal med tema stöld

Idag, onsdag, hölls ett panelsamtal på Borgeby Fältdagar angående internationella ligor och traktorstölder. Fenomenet är ett växande problem och i fjol stals 164 traktorer i Sverige. Ofta handlar det om välorganiserade ligor och polisen har inte alltid resurser för att prioritera detta område. Stölder av maskiner innebär kostnader till mångmiljonbelopp. Detta leder till kostnader för försäkringsbolagen, men också för lantbrukarna då försäkringspremierna växer för varje år.

Kommentera