Home of Swedish Farm Entrepreneurs

This is the web site of the media company Jordbruksaktuellt (News of current interest for the farming business). We publish the newspaper Jordbruksaktuellt, which every other week is distributed free of charge to all farms in Sweden, 72 800 copies. Jordbruksaktuellt is running the web-portal www.ja.se where daily news, market information, job offers, activity calendar for agriculture and forestry, a link database and more is to be found. We also publish an e-mail newsletter three times a week.

 

Senaste

KRÖNIKA - Elpriset och räntan bör väcka samma tankar

Sommaren lär i stora delar av landet inte gå till historien för de soliga och varma dagarna. De faktorer som påverkar elpriset positivt för oss konsumenter tog överhanden. Mycket regn har fyllt på vattenmagasinen och den kalla nordliga vinden har friskat i. Bilutflykterna för att hälsa på släkten blev billigare när priset på olja sjönk. Medelspotpriset på den nordiska elbörsen har, beroende på elområde, legat mellan sju och tio öre per kilowattimme under början av augusti och ännu lägre noteringar noterades under sommaren tack vare väder och omvärld.

Kommentera