Gröna näringarnas energianvändning ska kartläggas

Regeringen beslöt idag att de areella näringarnas energianvändning ska kartläggas. Syftet är att få fram konkreta förslag och möjliga åtgärder för att spara energi samt se över hur fossila bränslen kan ersättas vid uppvärmning.

Med de areella näringarna avses jordbruk inklusive trädgårdsnäringen, skogsbruk, fiske och rennäringen.
– Jag ser två stora vinster med detta uppdrag. Det viktigaste av dessa är självklart att minska utsläpp av fossila växthusgaser. Sen är det ett extra stort plus att konkurrenskraften förbättras och företagaren kan spara pengar genom lägre energikostnader, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.

Bakgrund till beslutet

Den 17 mars 2009 överlämnade regeringen propositionen ”En sammanhållen klimat- och energipolitik” energi (prop. 2008/09:163) till Riksdagen. Propositionen innehåller bland annat förslag om ett mål om 20 procent effektivare energianvändning till 2020. För att nå denna målsättning behöver bland annat användningen av fossil energi minska. I propositionen aviserades att de areella näringarnas energianvändning bör kartläggas och olika energieffektiviseringsåtgärder övervägas.

%fnStyrtext(sofie%

Artikeln publicerades onsdag den 20 maj 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Först i Sverige med 30 smågrisar per sugga

Persgård med Örjan Bertilsson i spetsen har legat på PigWin-toppen i flera år. 2015 blev man första besättning i Sverige med att nå 30 smågrisar per sugga och år, en milstolpe för svensk grisuppfödning. Resultatet gav även en förstaplats på topplistan. Som grisnörd blir man ju nyfiken; vad är det som ger såhär bra resultat år efter år? Ges suggorna en kur av något mirakelmedel? Använder man sig av några speciella tricks? Eller handlar det rent av om tur?

Kommentera