Marknadsinformation

Svenska marknaden får HKScan att vinstvarna

Minskad försäljning i Sverige och ökade kostnader för att köpa in slaktdjur pressar HKScans lönsamhet. Årets vinst förväntas därför bli i nivå med eller lägre än förra årets vinst.

Läs mer »

 


Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2016-10-13 144.70 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2016-10-13 12.63 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2016-10-14 131.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2016-10-17 17.01 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2016-10-13 13.15 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2016-10-14 138.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2016-10-14 120.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2016-10-14 126.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2016-10-14 139.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2016-10-14 356.60 SEK/dt Kortsiktig trend

På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris Danish Crown 2016-10-17 10.20 DKK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2016-10-17 16.40 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris HKScan Agri 2016-10-17 15.80 SEK/kg Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2016-10-17 580.00 SEK/gris Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2016-10-17 390.00 DKK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2016-10-18 3225.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2016-10-18 3300.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2016-10-18 3575.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2016-10-18 3400.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2016-10-18 23.05 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2016-10-18 24.30 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2016-10-18 2802.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2016-10-18 2950.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2016-10-24 1.31 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2016-10-24 10.90 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2016-10-24 9.71 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2016-10-24 1.08 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2016-10-24 8.92 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2016-10-18 -0.29 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2016-10-18 -0.58 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2016-10-18 0.35 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2016-10-18 40.49 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2016-10-18 10.95 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2016-10-18 10.11 SEK/l Kortsiktig trend
RME OKQ8 2016-10-18 10.49 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2016-10-18 9678.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Holmen Skog 2016-10-14 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Mellanskog 2016-10-14 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2016-10-14 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2016-10-14 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2016-10-14 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2016-10-14 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2016-10-14 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2016-10-14 278.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2016-10-14 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2016-10-14 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2016-10-14 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2016-10-14 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2016-10-14 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2016-10-14 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2016-10-14 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2016-10-14 265.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2016-10-14 262.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2016-10-14 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2016-10-14 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2016-10-14 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Norra Skogsägarna 2016-10-14 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2016-10-14 595.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2016-10-14 610.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2016-10-14 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2016-10-14 392.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2016-10-14 243.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2016-10-14 586.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Pappersmassa Företag Datum   Kurs  
Pappersmassa Foex 2016-10-14 7143.00 SEK/ton Kortsiktig trend

Senaste