Sök på Jordbruksaktuellt
Kontakta oss
Har du en fråga, något att tipsa om eller vill annonsera?
Kontakta oss eller ring oss på 019-16 61 30!
Följ oss på Instagram!

Jonas skickade en fin bild på en Highland cattle kalv på höstpromenaden på Stenshuvud. Foto: Privat
Fler klicka här.

Marknadsinformation

Sjätte prissänkningen från Arla

Arla sänker priset för sjätte gången i år. Denna gång med  2,0 eurocent vilket innebär att aktuellt pris i Sverige sänks med 17,6 öre till 284,1 öre. Det nya priset gäller från den 1 december.

Läs mer »

 


Spannmål & Oljeväxter


Vete Företag Datum   Kurs  
Fodervete fritt gård England 2014-11-20 12.00 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2014-11-24 140.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2014-11-24 18.45 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2014-11-20 16.08 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2014-11-26 154.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2014-11-26 128.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2014-11-24 123.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2014-11-26 153.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter spot Lantmännen 2014-11-26 293.70 SEK/dt Kortsiktig trend

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris KLS Ugglarps 2014-11-24 15.20 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris HKScan Agri 2014-11-24 14.30 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2014-11-24 9.60 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris SLS 2014-11-24 470.00 SEK/gris Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2014-11-24 356.00 DKK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2014-11-25 1981.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2014-11-25 2510.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2014-11-25 2635.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2014-11-25 2056.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2014-11-25 24.75 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2014-11-25 26.00 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2014-11-25 2552.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2014-11-25 2690.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2014-11-26 1.25 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2014-11-26 11.69 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2014-11-26 9.27 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2014-11-26 1.09 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2014-11-26 7.44 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2014-11-25 0.23 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2014-11-25 0.18 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2014-11-25 0.31 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2014-11-25 10.76 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2014-11-25 11.09 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2014-11-25 9.88 SEK/l Kortsiktig trend
RME OKQ8 2014-11-25 8.95 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2014-11-25 10332.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2014-11-06 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2014-11-06 214.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2014-11-06 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Holmen Skog 2014-11-06 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Mellanskog 2014-11-06 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2014-11-06 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2014-11-06 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2014-11-06 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2014-11-06 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2014-11-06 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2014-11-06 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2014-11-06 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2014-11-06 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2014-11-06 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2014-11-06 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2014-11-06 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2014-11-06 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2014-11-06 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2014-11-06 265.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2014-11-06 262.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2014-11-06 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2014-11-06 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2014-11-06 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Norra Skogsägarna 2014-11-06 452.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2014-11-06 575.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2014-11-06 600.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2014-11-06 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2014-11-06 385.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2014-11-06 237.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2014-11-06 539.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Pappersmassa Företag Datum   Kurs  
Pappersmassa Foex 2014-11-06 6856.00 SEK/ton Kortsiktig trend