Marknadsinformation

Nytt rekordår för Lantmännen

UPPDATERAD. Lantmännen gör en vinst på 1,5 miljarder kronor för helåret 2016, med största vinstlyftet inom lantbruksverksamheten. Rekordresultatet ger utrymme för den högsta utdelningen i Lantmännens historia. Trots hög utdelning stärker föreningen både sin soliditet och ökar det kollektiva kapitalet.

Läs mer »

 


Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2017-03-16 159.30 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2017-02-16 14.61 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2017-03-09 138.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2017-03-20 17.77 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2017-02-16 14.72 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2017-03-09 142.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2017-03-09 125.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2017-03-09 126.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2017-03-09 133.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2017-03-09 377.00 SEK/dt Kortsiktig trend

På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris KLS Ugglarps 2017-03-20 15.50 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris HKScan Agri 2017-03-20 14.80 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2017-03-20 10.20 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2017-03-20 540.00 SEK/gris Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2017-03-20 386.00 DKK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2017-03-21 3300.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2017-03-21 3400.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2017-03-21 3525.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2017-03-21 3450.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2017-03-21 23.25 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2017-03-21 25.50 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2017-03-21 4052.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2017-03-21 4000.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2017-03-27 1.28 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2017-03-27 11.06 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2017-03-27 9.56 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2017-03-27 1.04 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2017-03-27 8.79 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2017-03-21 0.11 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2017-03-21 -0.60 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2017-03-21 0.28 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2017-03-21 10.49 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2017-03-21 11.08 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2017-03-21 11.87 SEK/l Kortsiktig trend
RME OKQ8 2017-03-21 10.49 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2017-03-07 10000.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Holmen Skog 2017-03-17 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Mellanskog 2017-03-17 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2017-03-17 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2017-03-17 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2017-03-17 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2017-03-17 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2017-03-17 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2017-03-17 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2017-03-17 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2017-03-17 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2017-03-17 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2017-03-17 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2017-03-17 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2017-03-17 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2017-03-17 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2017-03-17 265.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2017-03-17 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2017-03-17 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2017-03-17 262.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2017-03-17 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Norra Skogsägarna 2017-03-17 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2017-03-17 595.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2017-03-17 610.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2017-03-17 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2017-03-17 393.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2017-03-17 243.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2017-03-17 600.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Pappersmassa Företag Datum   Kurs  
Pappersmassa Foex 2017-03-16 7453.00 SEK/ton Kortsiktig trend

Senaste