Marknadsinformation

Sänkta grispriser, utom i Skövde

Under jul och nyår har de svenska grispriserna börjat att sjunka. Utom hos Skövde Slakteri som vecka 1 har den högsta noteringen.

Läs mer »

 


Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2018-01-04 147.20 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2018-01-04 13.75 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2018-01-09 131.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2018-01-08 16.24 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2018-01-04 14.98 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2018-01-09 132.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2018-01-09 125.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2018-01-09 129.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2018-01-09 150.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2018-01-09 330.60 SEK/dt Kortsiktig trend

På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris KLS Ugglarps 2018-01-08 15.60 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris HKScan Agri 2018-01-08 15.00 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2018-01-08 9.00 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2018-01-08 540.00 SEK/gris Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2018-01-08 345.00 DKK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2018-01-09 3050.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2018-01-09 3200.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2018-01-09 3325.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2018-01-09 3225.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2018-01-09 24.40 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2018-01-09 26.30 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O KLS 2018-01-09 2900.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O Scan 2018-01-09 2852.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2018-01-19 1.32 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2018-01-19 11.14 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2018-01-19 9.83 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2018-01-19 1.02 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2018-01-19 8.02 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2018-01-09 -0.13 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2018-01-09 -0.46 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2018-01-09 0.40 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2018-01-09 10.49 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2018-01-09 11.97 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2018-01-09 10.95 SEK/l Kortsiktig trend
RME OKQ8 2018-01-09 10.49 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2018-01-09 10429.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2018-01-19 205.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Holmen Skog 2018-01-19 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2018-01-19 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2018-01-19 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norrskog 2018-01-19 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2018-01-19 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2018-01-19 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2018-01-19 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2018-01-19 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2018-01-19 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2018-01-19 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2018-01-19 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2018-01-19 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2018-01-19 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2018-01-19 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2018-01-19 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2018-01-19 262.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2018-01-19 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2018-01-19 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2018-01-19 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2018-01-19 335.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Löv Norrskog 2018-01-19 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2018-01-19 620.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skogsägarna 2018-01-19 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2018-01-19 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norrskog 2018-01-19 669.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2018-01-19 605.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2018-01-19 430.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2018-01-19 272.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2018-01-19 615.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Pappersmassa Företag Datum   Kurs  
Pappersmassa Foex 2018-01-19 7234.00 SEK/ton Kortsiktig trend

Senaste