Marknadsinformation

Årets eurokurs för jordbruksstöden

Årets växelkurs för gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreaturstöd och stödet till unga jordbrukare blir den högsta sedan 2009. 

Läs mer »

 


Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2017-10-19 143.90 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2017-10-26 13.90 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2017-11-13 130.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2017-10-30 16.46 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2017-10-26 15.00 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2017-11-13 134.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2017-11-13 122.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2017-11-13 127.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2017-11-13 152.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2017-11-13 343.80 SEK/dt Kortsiktig trend

På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris Danish Crown 2017-11-13 9.60 DKK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris HKScan Agri 2017-11-13 15.25 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2017-11-13 16.10 SEK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2017-11-13 367.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2017-11-13 550.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2017-11-14 3050.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2017-11-14 3200.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2017-11-14 3325.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2017-11-14 3225.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2017-11-14 24.40 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2017-11-14 26.30 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O KLS 2017-11-14 3100.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O Scan 2017-11-14 2852.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2017-11-17 1.34 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2017-11-17 11.13 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2017-11-17 9.95 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2017-11-17 1.02 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2017-11-17 8.44 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2017-11-14 -0.17 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2017-11-14 -0.43 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2017-11-14 0.32 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2017-11-14 10.49 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2017-11-14 11.68 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2017-11-14 11.17 SEK/l Kortsiktig trend
RME OKQ8 2017-11-14 10.49 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2017-11-14 10280.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Sveaskog 2017-11-09 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Mellanskog 2017-11-09 205.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Holmen Skog 2017-11-09 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2017-11-09 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2017-11-09 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2017-11-09 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2017-11-09 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2017-11-09 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2017-11-09 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2017-11-09 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2017-11-09 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2017-11-09 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2017-11-09 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2017-11-09 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2017-11-09 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2017-11-09 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2017-11-09 335.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2017-11-09 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2017-11-09 262.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2017-11-09 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2017-11-09 620.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skogsägarna 2017-11-09 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2017-11-09 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2017-11-09 605.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2017-11-09 430.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2017-11-09 272.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2017-11-09 615.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Pappersmassa Företag Datum   Kurs  
Pappersmassa Foex 2017-11-09 7500.00 SEK/ton Kortsiktig trend

Senaste