Sök på Jordbruksaktuellt
Kontakta oss
Har du en fråga, något att tipsa om eller vill annonsera?
Kontakta oss eller ring oss på 019-16 61 30!
Följ oss på Instagram!

Jonas skickade en fin bild på en Belted galloway kalv på höstpromenaden på Stenshuvud. Foto: Privat
Fler klicka här.

Marknadsinformation

Nedåt för Chicago- och Parisvete

Det har nu blivit tydligt att priskurvorna vänt nedåt när även vetepriset på Parisbörsen fallit tillbaka relativt kraftigt under den gångna veckan. Den stora prisskillnaden på vete mellan Chicago och Paris har minskat något, men skillnaden är fortfarande alltför stor.

Läs mer »

 


Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Fodervete fritt gård England 2015-06-25 11.20 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2015-06-22 135.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2015-06-29 19.28 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2015-06-18 13.99 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2015-06-22 143.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2015-06-22 123.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2015-06-22 121.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2015-06-22 129.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2015-06-22 335.00 SEK/dt Kortsiktig trend

På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris KLS Ugglarps 2015-06-29 15.30 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris HKScan Agri 2015-06-29 14.60 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2015-06-29 9.60 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2015-06-29 525.00 SEK/gris Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2015-06-29 355.00 DKK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2015-06-30 1981.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2015-06-30 3500.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2015-06-30 3625.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2015-06-30 2056.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2015-06-30 25.85 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2015-06-30 27.10 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2015-06-30 3977.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2015-06-30 3975.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2015-07-25 1.26 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2015-07-25 13.34 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2015-07-25 9.43 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2015-07-25 1.05 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2015-07-25 8.60 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2015-06-30 0.37 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2015-06-30 -0.28 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2015-06-30 0.15 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2015-06-30 11.62 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2015-06-30 10.84 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2015-06-30 10.48 SEK/l Kortsiktig trend
RME OKQ8 2015-06-30 10.20 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2015-06-30 10056.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Holmen Skog 2015-06-25 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Mellanskog 2015-06-25 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2015-06-25 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2015-06-25 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2015-06-25 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2015-06-25 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2015-06-25 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2015-06-25 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2015-06-25 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2015-06-25 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2015-06-25 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2015-06-25 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2015-06-25 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2015-06-25 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2015-06-25 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2015-06-25 265.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2015-06-25 262.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2015-06-25 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2015-06-25 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2015-06-25 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Norra Skogsägarna 2015-06-25 452.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2015-06-25 565.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2015-06-25 590.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2015-06-25 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2015-06-25 379.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2015-06-25 249.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2015-06-25 539.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Pappersmassa Företag Datum   Kurs  
Pappersmassa Foex 2015-06-25 7169.00 SEK/ton Kortsiktig trend