Sök på Jordbruksaktuellt
Kontakta oss
Har du en fråga, något att tipsa om eller vill annonsera?
Kontakta oss eller ring oss på 019-16 61 30!
Följ oss på Instagram!
Skicka in din bild, mer info klicka nedan.
Fler klicka här.

Marknadsinformation

Frankrike importerar vete

Problem med falltalen i den egna veteskörden får Frankrike att importera kvalitetsvete. Import från Storbritannien och Litauen lastas i dagarna av i Franska hamnar.

Läs mer »

 


Spannmål & Oljeväxter


Vete Företag Datum   Kurs  
Fodervete fritt gård England 2014-08-14 11.11 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2014-08-19 118.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2014-08-18 17.57 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2014-08-14 14.61 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2014-08-29 126.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2014-08-29 124.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2014-08-19 117.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2014-08-17 133.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter spot Lantmännen 2014-08-29 271.40 SEK/dt Kortsiktig trend

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2014-08-18 14.30 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2014-08-18 14.80 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2014-08-18 10.60 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris SLS 2014-08-18 480.00 SEK/gris Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2014-08-18 386.00 DKK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2014-08-19 2056.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2014-08-19 2610.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2014-08-19 2735.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2014-08-19 2131.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2014-08-19 25.15 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2014-08-19 26.40 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O KLS 2014-08-19 3670.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O Scan 2014-08-19 3482.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2014-08-29 1.23 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2014-08-29 11.58 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2014-08-29 9.20 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2014-08-29 1.13 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2014-08-29 6.98 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2014-08-19 0.72 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2014-08-19 0.42 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2014-08-19 0.30 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2014-08-19 11.53 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2014-08-19 11.58 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2014-08-19 9.34 SEK/l Kortsiktig trend
RME OKQ8 2014-08-19 10.07 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2014-08-19 10812.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2014-08-13 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2014-08-13 214.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2014-08-13 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Holmen Skog 2014-08-13 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Mellanskog 2014-08-13 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2014-08-13 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2014-08-13 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2014-08-13 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2014-08-13 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2014-08-13 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2014-08-13 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2014-08-13 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2014-08-13 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2014-08-13 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2014-08-13 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2014-08-13 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2014-08-13 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2014-08-13 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2014-08-13 265.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2014-08-13 262.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2014-08-13 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2014-08-13 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2014-08-13 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Norra Skogsägarna 2014-08-13 452.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2014-08-13 575.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2014-08-13 600.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2014-08-13 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2014-08-13 390.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2014-08-13 246.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2014-08-13 522.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Pappersmassa Företag Datum   Kurs  
Pappersmassa Foex 2014-06-30 6050.00 SEK/ton Kortsiktig trend