Marknadsinformation

Nytt rekordår för Lantmännen

UPPDATERAD. Lantmännen gör en vinst på 1,5 miljarder kronor för helåret 2016, med största vinstlyftet inom lantbruksverksamheten. Rekordresultatet ger utrymme för den högsta utdelningen i Lantmännens historia. Trots hög utdelning stärker föreningen både sin soliditet och ökar det kollektiva kapitalet.

Läs mer »

 


Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2017-07-13 161.90 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2017-07-06 14.49 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2017-07-17 133.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2017-07-17 17.17 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2017-07-06 15.25 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2017-07-17 136.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2017-07-17 130.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2017-07-17 130.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2017-07-17 152.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2017-07-17 327.30 SEK/dt Kortsiktig trend

På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris Danish Crown 2017-07-17 11.00 DKK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris HKScan Agri 2017-07-17 15.25 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2017-07-17 16.10 SEK/kg Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2017-07-17 565.00 SEK/gris Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2017-07-17 424.00 DKK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2017-07-17 3100.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2017-07-17 3400.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2017-07-17 3525.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2017-07-17 32.75 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2017-07-17 23.80 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2017-07-17 24.95 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O KLS 2017-07-17 4300.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O Scan 2017-07-17 4052.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2017-07-20 1.29 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2017-07-20 10.74 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2017-07-20 9.57 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2017-07-20 1.03 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2017-07-20 8.27 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2017-07-18 -0.01 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2017-07-18 -0.53 % Kortsiktig trend



Energi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2017-07-17 0.25 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2017-07-03 10.49 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2017-07-03 10.76 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2017-07-03 11.39 SEK/l Kortsiktig trend
RME OKQ8 2017-07-03 10.49 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2017-06-19 9280.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Sveaskog 2017-06-15 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Mellanskog 2017-06-15 205.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Holmen Skog 2017-06-15 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2017-06-15 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2017-06-15 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2017-06-15 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2017-06-15 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2017-06-15 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2017-06-15 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2017-06-15 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2017-06-15 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2017-06-15 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2017-06-15 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2017-06-15 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2017-06-15 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2017-06-15 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2017-06-15 315.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2017-06-15 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2017-06-15 262.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2017-06-15 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2017-06-15 620.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skogsägarna 2017-06-15 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2017-06-15 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2017-06-15 605.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2017-06-15 393.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2017-06-15 243.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2017-06-15 600.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Pappersmassa Företag Datum   Kurs  
Pappersmassa Foex 2017-06-15 7465.00 SEK/ton Kortsiktig trend

Senaste