Inloggad som
Sök på Jordbruksaktuellt
Kontakta oss
Har du en fråga, något att tipsa om eller vill annonsera?
Kontakta oss eller ring oss på 019-16 61 30!
Följ oss på Instagram!
Skicka in din bild, mer info klicka nedan.
Fler klicka här.

Marknadsinformation

KRÖNIKA "Våren närmar sig"

Varmare väder har äntligen nått USA:s höstveteregioner och oron för utvintring har avtagit. Kvar finns dock oro för torka, så regn både innan och när våren väl anlänt är klart önskvärt för de amerikanska bönderna.

Läs mer »

 


Spannmål & Oljeväxter


Vete Företag Datum   Kurs  
Fodervete fritt gård England 2014-04-10 16.54 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2014-04-21 166.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2014-04-14 21.62 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2014-04-10 19.29 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2014-04-22 166.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2014-04-21 135.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2014-04-21 151.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Quench Väst Lantmännen 2014-04-21 159.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter spot Lantmännen 2014-04-21 359.10 SEK/dt Kortsiktig trend

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2014-04-21 13.60 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2014-04-21 10.60 DKK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2014-04-21 14.00 SEK/kg Kortsiktig trend
Smågris SLS 2014-04-21 450.00 SEK/gris Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2014-04-21 381.00 DKK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2014-04-22 2056.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2014-04-22 2685.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2014-04-22 2810.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2014-04-22 2131.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2014-04-22 26.50 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2014-04-22 27.75 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O KLS 2014-04-22 4120.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O Scan 2014-04-22 3982.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2014-04-18 1.22 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2014-04-18 11.07 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2014-04-18 9.11 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2014-04-18 1.10 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2014-04-18 6.59 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2014-04-22 1.29 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2014-04-22 0.81 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2014-04-22 0.22 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2014-04-22 11.44 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2014-04-22 11.78 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2014-04-22 9.29 SEK/l Kortsiktig trend
RME OKQ8 2014-04-22 10.51 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2014-04-22 11012.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2014-04-15 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2014-04-15 214.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2014-04-15 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Holmen Skog 2014-04-15 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Mellanskog 2014-04-15 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2014-04-15 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2014-04-15 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2014-04-15 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2014-04-15 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2014-04-15 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2014-04-15 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2014-04-15 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2014-04-15 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2014-04-15 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2014-04-15 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2014-04-15 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2014-04-15 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2014-04-15 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2014-04-15 265.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2014-04-15 262.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2014-04-15 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2014-04-15 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2014-04-15 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Norra Skogsägarna 2014-04-15 452.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2014-04-15 575.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2014-04-15 600.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2014-04-15 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2014-04-15 390.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2014-04-15 246.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2014-04-15 522.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Pappersmassa Företag Datum   Kurs  
Pappersmassa Foex 2014-04-15 6031.00 SEK/ton Kortsiktig trend
Nyheter från Entreprenadaktuellt Nyheter från Skogsaktuellt