Sök på Jordbruksaktuellt
Kontakta oss
Har du en fråga, något att tipsa om eller vill annonsera?
Kontakta oss eller ring oss på 019-16 61 30!
Följ oss på Instagram!

Här kommer en bild från Österbotten i Finland. Informationen har inte riktigt kommit ut i medierna här i Finland, så lite tomt ännu med stannade ekipage. Men vi få som har hört om det stannar givetvis! Mvh Johanna Allén, Jakobstad, Finland #HÄRSTANNARSVERIGE
Fler klicka här.

Marknadsinformation

Rekordhög avkastning för vete

God övervintring av de höstsådda grödorna bidrog i år till höga skördenivåer av höstvete och rågvete i flera län. Den genomsnittliga avkastningen för höstvete i Sverige nådde rekordnivåer.

Läs mer »

 


Spannmål & Oljeväxter


Vete Företag Datum   Kurs  
Fodervete fritt gård England 2014-12-04 13.08 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2014-12-08 145.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2014-12-08 19.25 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2014-12-04 16.58 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2014-12-20 168.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2014-12-20 133.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2014-12-08 123.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2014-12-20 148.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter spot Lantmännen 2014-12-20 304.70 SEK/dt Kortsiktig trend

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris KLS Ugglarps 2014-12-08 15.20 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris HKScan Agri 2014-12-08 14.30 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2014-12-08 9.80 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris SLS 2014-12-08 470.00 SEK/gris Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2014-12-08 366.00 DKK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2014-12-09 1981.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2014-12-09 2510.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2014-12-09 2635.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2014-12-09 2056.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2014-12-09 24.75 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2014-12-09 26.00 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2014-12-09 2552.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2014-12-09 2690.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2014-12-20 1.27 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2014-12-20 12.05 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2014-12-20 9.46 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2014-12-20 1.05 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2014-12-20 7.70 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2014-12-09 0.20 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2014-12-09 0.15 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2014-12-09 0.31 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2014-12-09 10.61 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2014-12-09 10.57 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2014-12-09 9.43 SEK/l Kortsiktig trend
RME OKQ8 2014-12-09 8.95 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2014-12-09 9812.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2014-12-04 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2014-12-01 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2014-12-04 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Holmen Skog 2014-12-04 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Mellanskog 2014-12-04 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2014-12-04 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2014-12-04 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2014-12-04 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2014-12-04 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2014-12-04 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2014-12-04 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2014-12-04 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2014-12-04 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2014-12-04 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2014-12-04 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2014-12-04 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2014-12-04 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2014-12-04 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2014-12-04 265.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2014-12-04 262.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2014-12-04 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2014-12-04 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2014-12-04 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Norra Skogsägarna 2014-12-04 452.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2014-12-04 575.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2014-12-04 600.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2014-12-04 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2014-12-04 385.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2014-12-04 237.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2014-12-04 539.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Pappersmassa Företag Datum   Kurs  
Pappersmassa Foex 2014-12-04 6830.00 SEK/ton Kortsiktig trend