Marknadsinformation

Lidl fortsätter att växa i Sverige

Livsmedelkedjan Lidl gör vinst för tredje året i rad i Sverige. Försäljningen fortsätter att öka och man planerar för att fortsätta investera och expandera.

Läs mer »

 


Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Fodervete fritt gård England 2015-08-20 10.41 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2015-09-01 101.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2015-08-31 15.97 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2015-08-20 11.92 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2015-09-01 112.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2015-09-01 123.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2015-09-01 101.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2015-09-01 137.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2015-09-01 311.00 SEK/dt Kortsiktig trend

På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2015-08-31 15.05 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2015-08-31 15.70 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2015-08-31 9.00 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2015-08-31 535.00 SEK/gris Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2015-08-31 328.00 DKK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2015-09-01 1981.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2015-09-01 3450.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2015-09-01 3575.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2015-09-01 2056.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2015-09-01 25.65 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2015-09-01 26.90 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2015-09-01 3427.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2015-09-01 3725.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2015-09-01 1.28 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2015-09-01 13.07 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2015-09-01 9.53 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2015-09-01 1.01 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2015-09-01 8.48 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2015-09-01 0.09 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2015-09-01 -0.04 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2015-09-01 0.16 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2015-09-01 11.00 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2015-09-01 10.20 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2015-09-01 10.58 SEK/l Kortsiktig trend
RME OKQ8 2015-09-01 10.20 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2015-09-01 9416.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Holmen Skog 2015-08-14 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Mellanskog 2015-08-14 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2015-08-14 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2015-08-14 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2015-08-14 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2015-08-14 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2015-08-14 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2015-08-14 278.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2015-08-14 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2015-08-14 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2015-08-14 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2015-08-14 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2015-08-14 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2015-08-14 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2015-08-14 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2015-08-14 265.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2015-08-14 262.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2015-08-14 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2015-08-14 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2015-08-14 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Norra Skogsägarna 2015-08-14 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2015-08-14 610.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2015-08-14 635.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2015-08-14 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2015-08-14 379.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2015-08-14 249.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2015-08-14 539.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Pappersmassa Företag Datum   Kurs  
Pappersmassa Foex 2015-08-14 7284.00 SEK/ton Kortsiktig trend

Senaste