Sök på Jordbruksaktuellt
Kontakta oss
Har du en fråga, något att tipsa om eller vill annonsera?
Kontakta oss eller ring oss på 019-16 61 30!
Följ oss på Instagram!
Skicka in din bild, mer info klicka nedan.
Fler klicka här.

Marknadsinformation

Frankrike importerar vete

Problem med falltalen i den egna veteskörden får Frankrike att importera kvalitetsvete. Import från Storbritannien och Litauen lastas i dagarna av i Franska hamnar.

Läs mer »

 


Spannmål & Oljeväxter


Vete Företag Datum   Kurs  
Fodervete fritt gård England 2014-10-09 10.82 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2014-10-14 124.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2014-10-13 16.46 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2014-10-09 14.60 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2014-10-24 138.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2014-10-24 126.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2014-10-14 115.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2014-10-14 131.00 SEK/dt Kortsiktig trend


Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter spot Lantmännen 2014-10-24 265.50 SEK/dt Kortsiktig trend

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2014-10-13 14.50 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2014-10-13 9.40 DKK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2014-10-13 15.20 SEK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2014-10-13 347.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris SLS 2014-10-13 480.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2014-10-13 1981.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2014-10-13 2510.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2014-10-13 2635.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2014-10-13 2056.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2014-10-13 24.75 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2014-10-13 26.00 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2014-10-13 2607.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2014-10-13 2795.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2014-10-24 1.23 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2014-10-24 11.64 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2014-10-24 9.19 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2014-10-24 1.11 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2014-10-24 7.27 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2014-10-14 0.41 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2014-10-14 0.39 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2014-10-14 0.36 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2014-10-14 11.43 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2014-10-14 11.34 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2014-10-14 9.74 SEK/l Kortsiktig trend
RME OKQ8 2014-10-14 10.07 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2014-10-14 10572.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2014-10-07 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2014-10-07 214.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2014-10-07 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Holmen Skog 2014-10-07 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Mellanskog 2014-10-07 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2014-10-07 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2014-10-07 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2014-10-07 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2014-10-07 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2014-10-07 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2014-10-07 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2014-10-07 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2014-10-07 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2014-10-07 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2014-10-07 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2014-10-07 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2014-10-07 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2014-10-07 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2014-10-07 265.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2014-10-07 262.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2014-10-07 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2014-10-07 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2014-10-07 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Norra Skogsägarna 2014-10-07 452.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2014-10-07 575.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2014-10-07 600.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2014-10-07 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2014-10-07 385.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2014-10-07 237.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2014-10-07 539.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Pappersmassa Företag Datum   Kurs  
Pappersmassa Foex 2014-10-07 6733.00 SEK/ton Kortsiktig trend