År 2009 var andelen certifierad ekologisk jordbruksmark 9,8 procent och räknar man med den mark som låg i omställning var andelen 12,5 procent. Arealen som är med i statistiken är den som är med i något av de tre godkända kontrollorganen, SMAK, Aranea Certifiering och HS Certifiering, skriver Jordbruksverket. Den areal som får miljöersättning för ekologiska produktionsformer ingår inte i denna.

År 2009 uppgick den totala arealen jordbruksmark, omställd eller under omställning till ekologisk produktion, till 385 200 hektar. Den ekologiska odlingen på åkermark domineras av slåtter- och betesvall (58 procent av arealen) vilket är en större andel än för den totala odlade arealen, både eko och konventionell, där andelen är 42 procent. Spannmål odlades på 27 procent av den ekologiskt odlade åkermarken. För den totala åkermarken var motsvarande andel 40 procent.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Senaste