Väder


Vad är Lantbruksvädret Plus?

Lantbruksvädret Plus är en professionell vädertjänst för Lantbruket från Jordbruksaktuellt och SMHI.

Tjänsten innehåller väderprognoser, väderobservationer och kommentarer för lantbrukare, rådgivare och andra lantbruksintresserade. Prognoser för växtskyddssprutning, avdunstning och snöröjning ger en dig bra underlag för beslut i din verksamhet. Du har inte bara tillgång till bra prognoser, utan får även analyser och kommentarer kring den aktuella vädersituationen.

Här beställer du Lantbruksvädret Plus »

Vill du få information om Lantbruksvädret Plus skickad till din eller en vän/kollegas e-postadress? Fyll i din e-post nedan och klicka på Skicka.

E-post:

 • Webbdel för Lantbruksvädret Plus.
 • Mobil applikation (App) för iPhone/Android och en mobilanpassad webbsida där bland du som abonnerar på Lantbruksvädret Plus har tillgång till bland annat sprutväder och avdunstningsprognos.
  Läs mer om våra mobila tjänster »
 • Snöröjningsprognos ingår.
 • Pris: tolv månader kostar 1796:- exkl. moms. Debiteras per kalenderår.
 • Ett paket - allt ingår. Vi har lagt in allt du behöver i samma paket.
Innehåll i Lantbruksvädret Plus på webben 


Fjärranalys

 • Radar
  Här kan du se radarbilder som visar var det regnar eller snöar samt vilken intensitet nederbörden har. Radarbilden är en kompositbild av ett flertal individuella väderradar och uppdateras varje kvart.

 • Satellitbilder Klassade
  Dessa satellitbilder är tolkade av SMHI.

 • Satellitbilder RGB
  Visas med tre färger (kanaler) för ökad tydlighet.

Landväder

 • 1-dygnsmeteogram
  Meteogrammet hämtas från en av meteorologen övervakad databas. Det innebär att nya indata till meteogrammet kan komma ganska tätt, framförallt dagtid. Meteogrammet visar vädret under de kommande 36 timmarna och för en punkt (centralorten).

 • 10-dygnsprognos
  En individuell 10-dygnsprognos i tabellform för varje kommun som kommenteras av meteorologen. Kvalitetsbedömning inkluderande ett säkerhetsindex avseende nederbörd för resp dygn 1-5 samt för perioden dygn 6-10.

 • 2-5 dygns meteogram
  Kortare prognos som även den kommenteras.

 • Avdunstnings-/Skördeprognos

  Avdunstning och tillförsel av vatten till marken (nederbörd och dagg) bestämmer om och i så fall hur snabbt upptorkning sker. Hjälper dig att fatta rätt beslut inför sådd, skörd av hö och ensilage samt även vid bevattning.Solinstrålning, vind, temperatur och luftfuktighet vägs samman.

 • Europakarta
  Översikt över vädersituationen i Europa.

 • Frostrisk
  Risk för frost i marknivå.

 • Korta Prognosen
  I diagram visas för var 3:e timme prognostiserad temperatur, relativ fuktighet och vind samt väder/nederbörd. Prognoslängden är 30 timmar. Meteogrammet finns individuellt för varje kommun och uppdateras varje timme.

 • Nederbördsprognos
  Karta som visar all nederbörd, både antal mm snö i smält form och/eller antal mm regn som väntas falla.

 • Snöprognos
  Den samlade mängden nysnö. Var tidigare en tilläggstjänst, men ingår nu i Lantbruksvädret Plus utan extra kostnad.

 • Sprutväderprognos och -kartor (växtskyddssprutning)
  På ett överskådligt sätt presenteras en sammanvägd bedömning över de förväntade sprutförhållandena de närmaste 36 timmarna. Beräknas utifrån nederbörd, vind (på 2 m höjd), temperatur, frostrisk och risk för daggutfällning.

Åska

 • Blixtkarta
  Visar blixtnedslag.

Väderdata

 • Ackumulerad snö
  Summering av de senaste 24 timmarnas nysnö i tidssteg.

 • Observationer
  Observation eller nuväder, med uppdatering varje timme.

 • Väderstatistik
  Innehåller diagram för ett stort antal orter i olika regioner, med de senaste 30 dagarnas uppmätta värden. Här finns möjlighet att välja några olika parametrar såsom dygnsmedeltemperatur, maxtemperatur, mintemperatur, daggtemperatur och dygnsnederbörd. I diagrammet presenteras även normalvärdena för samma period.

Lantbruksvädret i mobilen


I april kommer Lantbruksvädret som så kallad "App" till iPhone och Android-mobiltelefoner. Dessutom kommer en mobilanpassad webbsida för andra mobiltelefoner. Förutom väderprognoser kan du använda sprutväderprognos, avdunstningsprognos, snöröjningsprognos (kommer till hösten), radarbilder och satellitbilder.

Köp Lantbruksvädret Plus!


Paketet kostar 1796:- exklusive moms. Abonnemanget gäller i tolv månader från beställningsdatumet.

Här beställer du Lantbruksvädret Plus »
Har du frågor om innehållet i Lantbruksvädret Plus?


Telefon: 019 - 16 61 49 (vardagar 8-16)
E-post: lantbruksvadret@ja.se

Senaste