Övertid motsvarande 115 000 heltidstjänster

Förra året jobbade svenskarna motsvarande 115 000 heltidstjänster i övertid. Till det kommer också 25 000 heltidstjänster i obetald övertid.

Det betalda övertidsuttaget var 2011 i genomsnitt 4,6 miljoner arbetstimmar per vecka, enligt en ny rapport från TCO. På det ska även 25 procent obetald övertid läggas.

TCO ser
det som ett problem att arbetsgivarnas ökade behov av arbetstimmar inte snabbare leder till nyanställningar. Enligt kartläggningen är det medlemmarna i LO som arbetar minst övertid, och nästan inte obetalt alls. Manliga privattjänstemän arbetar mest betald övertid medan akademiker i privat och offentlig sektor arbetar mest övertid obetalt.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 23 april 2012

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Kommenterarer till artikeln

Niklas skrev 2012-04-24 00:54:58:

Och hur många timmers övertid gör småföretagarna då?

Senaste