Nya fynd av amerikansk yngelröta

Det är ännu oklart hur stor spridning utbrottet av amerikansk yngelröta i Uppland har. Jordbruksverket har tidigare rapporterat att sjukdomen finns i församlingarna Hjälsta, Giresta, Nysätra och Fjärdhundra i Enköpings kommun. I fredags konstaterades kliniska fall även i Balingsta församling i Uppsala kommun.

Fler kliniska fynd av sjukdomen kan påträffas under den utredning som nu pågår.
Amerikansk yngelröta är en allvarlig sjukdom som drabbar honungsbins larver. Jordbruksverket påpekar att biodlare som misstänker att deras bin har sjukdomen ska anmäla detta till en bitillsynsman eller till länsstyrelsen.

När ett utbrott av amerikansk yngelröta påträffas undersöks alla bigårdar inom en radie av tre kilometer från den drabbade bigården. För varje nytt fynd av amerikansk yngelröta blir det en ny trekilometersradie inom vilken alla bigårdar ska undersökas. Det är denna undersökning som nu pågår för fullt i Uppland. De biodlare som ännu inte anmält var de har sina bisamhällen stadigvarande uppställda uppmanas att göra det omedelbart för att smittutredningen ska underlättas, skriver Jordbruksverket.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 14 maj 2012

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste