Mindre areal åkermark till salu 2015

För att få en bild av åkermarksmarknaden 2015 har Jordbruksaktuellt tagit tempen på fyra lantbruksmäklare i några av landets intensivare jordbruksområden. Generellt vittnar de alla om ett något avsvalnat år, med mindre åkermark ute på den öppna marknaden.

Jordbruksåret 2015 börjar gå mot sitt slut och även i år har flertalet åkermarksfastigheter bytt ägare. Trots att det finns regionala skillnader, vittnar de mäklare som Jordbruksaktuellt har pratat med om att det ändå finns vissa gemensamma röda trådar gällande marknaden för åkermark i Sverige under året. Foto: Thinkstockphotos

UPPLAND

 

Susanne Berglund Aléx på Svensk Fastighets­för­medling i Uppsala. Foto: Svensk Fastighets­förmedling

Hur har efterfrågan på att köpa åkermark varit under året, jämfört med tidigare år?

– Det beror på område. Där det finns mycket produktionslantbruk är efterfrågan fortsatt stark. Samtidigt är den något lägre i exempelvis norra Uppland, där det förekommer mer skogsbygder, säger Susanne Berglund Aléx, som är lantbruksmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala.

Hur har utbudet av åkermark till salu varit under året, jämfört med tidigare år?

– Det har varit ett ganska lugnt år och vi upplever marknaden som avvaktande där färre gårdar är ute till salu, säger Susanne, som mellan tummen och pekfingret uppskattar att minskningen ligger runt 10 till 15 procent.

Har priserna för åkermark gått upp eller ner i år, jämfört med tidigare år?

– Min bedömning är att priset för åkermark har gått upp med fem till tio procent, säger Susanne, och poängterar samtidigt att grannarna är en faktor som spelar in.

– Ligger det mest mjölkgårdar runt omkring gården som ska säljas, trissas priset vanligen inte upp lika mycket i dagsläget.

Johan Westman är mäklare på Areal. Foto: Vilhelm Ektander

ÖSTERGÖTLAND

Hur har efterfrågan på att köpa åkermark varit under året, jämfört med tidigare år?

– Jag upplever efterfrågan på åkermark som fortsatt hög i Östergötland. Man ska dock inte glömma bort att marknaden för åkermark normalt är mycket lokal då det oftast är en granne som förvärvar tillskottsmark, detta innebär att efterfrågan kan variera oerhört till och med inom samma kommun, säger Johan Westman, på Areal i Vadstena, och tillägger:

– Jag upplever att många lantbrukare i regionen ser ljust på framtiden och vill satsa och utveckla sitt företagande.

Hur har utbudet av åkermark till salu varit under året, jämfört med tidigare år?

– I vår region har utbudet av åkermark på den öppna marknaden varit förhållandevis lågt jämfört med 2014. Detta förvånar mig något då det låga ränteläget ger en gynnsam marknad, säger Johan.

Har priserna för åkermark gått upp eller ner i år, jämfört med tidigare år?

– Priserna på åkermark har under en längre period ökat kraftigt från år till år. Jag upplever att utvecklingen de senaste två åren har stagnerat på en hög nivå och att priserna ligger stabila. I vissa enskilda fall och oftast avseende små arealer åkermark kan fortfarande toppnoteringar göras. I genomsnitt ligger åkerpriserna i vår region oförändrade i år jämfört med förra året, säger Johan.

Gustaf Magnusson Kroon på Skånegårdar. Foto: Skånegårdar

SKÅNE

Hur har efterfrågan på att köpa åkermark varit under året, jämfört med tidigare år?

– Vår bedömning är att efterfrågan har varit relativt stor, men det finns regionala skillnader, säger Gustaf Magnusson Kroon, på Skånegårdar, och fortsätter:

– I år har vi märkt av en större efterfrågan på åkermark i södra Skåne, jämfört med exempelvis nordvästra Skåne. I nordvästra Skåne har det överlag varit lite svalare och det har tagit längre tid att nå den begärda prisbilden. I dagsläget har vi ännu inte riktigt lyckats sätta fingret på vad som bidragit till detta, säger Gustaf, och spekulerar sedan i om nederbörd och de något styvare lerorna kan vara en anledning.

Vidare konstaterar han att det i södra Skåne finns en större andel yngre lantbrukare som visat sig vara hungriga efter mer mark.

Hur har utbudet av åkermark till salu varit under året, jämfört med tidigare år?

– Jämfört med tidigare år har det inte varit fullt lika mycket åkermark ute till försäljning i år. Det är också det som gjort att efterfrågan gått upp i södra Skåne. En av anledningarna till detta tror vi ligger i att räntan är så pass låg, att de flesta har råd att behålla sin mark, säger Gustaf.

Har priserna för åkermark gått upp eller ner i år, jämfört med tidigare år?

– Priserna speglar efterfrågan rätt väl. Vår bedömning är att de har ökat något i södra Skåne, men samtidigt stått relativt still i nordvästra och östra Skåne, säger Gustaf.

Helene Gustafsson är mäklare på LRF Konsult i Vara. Foto: LRF Konsult

VARASLÄTTEN

Hur har efterfrågan på att köpa åkermark varit under året, jämfört med tidigare år?

– Min uppfattning är att efterfrågan på åkermark är fortsatt god i vårt område, framförallt på bördig åkermark, där det ofta blir budgivning. säger Helene Gustafsson på LRF Konsult i Vara, och betonar att det dock finns variationer i området.

– Det är en stor skillnad om marken är högavkastande och bördig, samt beroende på lokala betingelser såsom antal aktiva lantbrukare i området. Överlag märker vi av att det finns lantbrukare här som har möjlighet att finansiera ett fastighetsköp och med den räntenivå vi har nu påverkas marknaden positivt.

Hur har utbudet av åkermark till salu varit under året, jämfört med tidigare år?

– Utbudet av lantbruksfastigheter på den öppna marknaden är något lägre nu, än det varit tidigare år, säger Helene

Har priserna för åkermark gått upp eller ner i år, jämfört med tidigare år?

– Priserna ligger på ungefär samma nivå som föregående år, säger Helene.

Vilhelm Ektander
Vilhelm Ektander
Tel: 070 – 092 20 02
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades lördag den 02 januari 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste