Pengar till nötkreatursprojekt

Nötkreaturstiftelsen Skaraborg har sedan 1965 gett pengar till olika projekt för att främja lantbruk och särskilt nötkreatursskötsel. 2016 kommer man att dela ut 1,5 miljoner kronor.

 

Nötkreaturstiftelsen Skaraborg delar ut 1,5 miljoner kronor till olika projekt under nästa år. Foto: Carolina Wahlberg

Totalt fick stiftelsen in 23 olika ansökningar till ett värde av 3,7 miljoner kronor. Nu har man valt ut åtta projekt som tillsammans kommer att få dela på 1,5 miljoner kronor, vilket är årets avkastning.

Först kommer stiftelsen att bidra med pengar för att stötta ungdomsverksamhet samt för medfinansering/finansering av projekt. Under 2016 kommer Skaraborgs länsförbund av 4H att få pengar och även naturbruksskolan Uddetorps som ska på studie­resa till England.

Stiftelsen stöttar även sex projekt som har som mål att utveckla nötkreatursskötseln i Skaraborg, enligt följande:

► Agroväst, 250 000 kronor, basfinansiering under 2016

► SLU, 200 000 kronor, foderutnyttjande av rörsvingel

► SLU, 200 000 kronor, nötköttsproduktion baserad på mjölk-/köttras

► Hushållningssällskapet, 139 000 kronor, svavel-/kaliumgödsling till ekologisk blandvall

► SLU, 233 000 kronor, gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna och raps

► SLU, 200 000 kronor, tidig förmedling av tjurkalvar av mjölkras


Sedan stiftelsen började 1965 har avkastningen ökat i takt med att värdet på placeringarna har stigit. Vid starten hade man en halv miljon i tillgångar och i nuläget är det omkring 40 miljoner kronor. I styrelsen ingår Per-Anders Freyhult (ordförande), Kurt Setterberg (sekreterare och kassör), Sten Catoni, Mats Larsson, Jesper Eggertsen, Monika Didriksson, Tauno Turtinen och Håkan Persson.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades söndag den 03 januari 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste