Så ser tidsplanen för jordbrukarstöden ut

Nu har Jordbruksverket spikat en plan för utbetalningarna av resterande jordbrukarstöd. Enligt planeringen kommer bland annat eko- och kompensationsstödet försenas ytterligare.

Jordbruksverkets utbetalningsplan 2016. Figuren har ej med det nationella stödet för mjölk som betalas ut månadsvis. Grafik: Jordbruksverket
Jordbruksverkets utbetalningsplan för 2015 års jordbrukarstöd, sammanfattning:


  • 14 januari 2016 - Påbörjad utbetalning av stöd för nya åtaganden för miljöersättningar för restaurering av betesmarker och slåtterängar, fäbodar och skötsel av våtmarker och dammar.

  • Mars-April 2016 - Delutbetalning, på cirka 85 procent, för nya ersättningarna för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion samt för kompensationsstödet.

  • Mars 2016 och framåt - Gårdsstödet och stödet till unga jordbrukare betalas ut till företag med större avvikelser.

  • Juni 2016 - Andra utbetalning av mjölkstödet.

  • Juni-juli 2016 - Slututbetalning av resterande 15 procent av totalt belopp av nötkreatursstödet.

  • November-December 2016 - Slututbetalningen, cirka 15 procent av totalt belopp, för nya ersättningarna för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion samt för kompensationsstödet.

  • November-December 2016 - Slutbetalning, cirka 15 procent av totalt belopp, av nya miljöersättningar för vallodling och för betesmarker och slåtterängar.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 30 december 2015

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste