Grisar måste nu bedövas vid kastrering

Grisar kastreras när de är ett par dagar gamla för att undvika att de utvecklar galtlukt. Från och med den 1 januari 2016, måste man bedöva grisar som kastreras.  

Från och med 2016 är det lag på att bedöva grisar vid kirurgisk kastrering. Foto: Emma Sonesson

I Sverige har man sedan 2011 en branschöverenskommelse om att grisarna ska få smärtlindring i samband med kastrering och 2012 blev det även inskrivet i certifieringsprogrammet.

Från och med nu, är det även ett lagkrav på att grisarna bedövas innan man gör ingreppet.

Sverige har tillsammans med ett flertal andra EU-länder skrivit på en överenskommelse som innebär att man ska sluta med kirurgisk kastrering av grisar till 2018.

Alternativen till kastrering

Det första alternativet är att inte kastrera alls, men då riskerar galten att bli könsmogen och utveckla så kallad galtlukt vilket gör att köttet luktar illa. Utöver det finns det risk för att könsmogna galtar uppvisar ett aggressivt beteende och skadar varandra. Metoden används i en del andra länder men då slaktar man grisarna innan de uppnår könsmognad för att undvika problemen, skriver Grisföretagaren.

Det finns dock risk för att en del djur hinner bli könsmogna ändå och får sorteras bort i slakteriet.

Man kan även vaccinera grisarna mot könsmognad. För att vaccinet ska fungera måste man ge två doser. Den första minst fyra veckor innan den andra och den andra ska ges fyra till sex veckor innan slakt.

Enligt Jordbruksverket finns det dock en viss oro inom näringen för hur konsumenterna ska reagera på metoden. Om den som vaccinerar råkar sticka sig själv mer än en gång kan en tillfällig kastreringseffekt uppstå. Läkemedel är även relativt dyrt.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 04 januari 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste