SLU köper musslor i Östersjön

 SLU köper odling och skörd av musslor i Östersjön. Det är en del av det EU-finansierade projektet NutriTrade. 

SLU köper ekosystemtjänsten som musselodlingen står för i och med att de tar upp kväve och fosfor. Foto: Katarina Johnsson

Syftet med projektet är att undersöka om musselodling kan leda till minskad övergödning av Östersjön. Musslorna tar nämligen upp kväve och fosfor ur vattnet.

Upphandlingen som SLU gör handlar om ekosystemtjänsten, minskad övergödning. Man kommer alltså inte att köpa musslorna utan de behåller odlaren äganderätten till.

Om musselodling visar sig vara effektivt gällande minskad övergödning kan det finnas ett intresse för att införa ett miljöstöd för musselodling, skriver SLU i ett pressmeddelande. 

I dag finns det ingen kommersiell marknad för musslor som är odlade i Östersjön. Men det finns potentiella användningsområden som foder till odlad fisk eller höns.

Upphandlingen av blåmusslor offentliggörs den 14 januari och intresserade odlare uppmanas att lämna anbud.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 januari 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste