Pengar till kunskap ska stärka konkurrenskraft

Jordbruksverket utlyser 31,5 miljoner kronor för kompetensutveckling. Pengarna ligger i landsbygdsprogrammet och kan sökas av organisationer, företag och myndigheter.

– Det känns bra att Jordbruksverket nu kan utlysa dessa 31,5 miljoner för kompetensutvecklande insatser inom viktiga områden. Kompetensutvecklings-insatserna i förra programperioden fick höga betyg och vårt mål är att vi ska få lika bra resultat under den här programperioden, säger Jörgen Fransson, chef för Jordbruksverkets landsbygdsutvecklingsenhet, i ett pressmeddelande.

Åtta miljoner ska användas för att stärka jordbrukets konkurrenskraft inom områden som mjölkproduktion, köttproduktion, trädgårdsodling, växtodling och rennäring. Det kan handla om branschdagar, informationsmaterial, seminarier eller annat som kan inspirera till användning av ny teknik och nya metoder.

Tre miljoner ska gå till informationsinsatser till nya företagare inom jordbruk, trädgård och rennäring, det kan även handla om att inspirera till ägarskiften för att främja tillströmningen av både unga och nya företagare.

Sju miljoner satsar man på att utveckla vidareförädling och förkorta livsmedelskedjorna. Två miljoner är avsatta till informationsinsatser och  fem miljoner till kurser och utbildningar.

Åtta miljoner ska användas i syfte att ta tillvara på de resurser som finns på landsbygden. Informationsinsatserna ska inspirera till nya jobb inom livsmedel, tillverkning, omsorg, turism, kultur, hantverk eller tjänster.

Fem miljoner ska gå till informationsinsatser om säkrare användning och hantering av växtskyddsmedel. Exempel kan vara projekt som genom råd och tips leder till en säkrare hantering av växtskyddsmedel för användare över hela landet, vilket ska bidra till minskade miljö- och hälsorisker.

En halv miljon ska gå till informationsinsatser som minskar klimatpåverkan och ger en energieffektiv ägg- eller kycklingproduktion.

Utöver dessa utlysningar finns det även ett projekt inom sammarbetet för ökad konkurrenskraft. Där handlar det om tio miljoner, som ska gå till ett utvecklingsprojekt inom mjölkproduktion med koppling till EU:s ramprogram för forskning, Horizon 2020.

Ansökan ska göras senast den 1 mars 2016, mer information om de olika programmen finns här.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 januari 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste