LEDARE - Miljardregnet över konsumenterna

Vi har precis bevittnat den årliga Jante-festivalen rörande EU-ersättningarna till jordbrukarna. Den innehöll i år inget nytt, utan kännetecknades som vanligt av effektsökeri och osaklighet. Jante-festivalen lär vi få leva med länge än, men vi kan bli mycket bättre på att förebygga och hantera den illvilliga publiciteten.

Tidningsdrevet listar varje år vilka personer och driftsbolag som får mest EU-ersättningar. Det är lätt material för tidningarna att publicera och i avundsjukans Sverige röner det, speciellt på vänsterkanten där förmågan till komplext tänkande tycks mindre utvecklad, stort intresse.

Aftonbladet valde i år rubriken ”Miljardregnet över bönderna”. Givetvis en rubrik som upplevs provocerande av en yrkeskår som knappt ens med EU-ersättningarna inräknade, kan få alla kalkyler att visa plus på sista raden. Det nya målet för många media tycks vara att beröra till varje pris, inklusive uppröra och förfära, snarare än att skildra, förmedla, analysera.

 

Stefan Ljungdahl

En lika relevant rubrik hade varit ”Miljardregnet över konsumenterna – så subventioneras dina matinköp”. EU-ersättningarna till lantbruket sänker såklart matpriserna. Det blir möjligt att producera och sälja mat och bioenergi från gårdar till ett pris som annars inte lönat sig. En del av EU-ersättningarna kapitaliseras i högre markpriser och förlorar därmed en del av sin effekt, men det går inte att bortse från att ersättningarna i slutänden blir till ett konsumentstöd. Sannolikt hade många medborgare levt bättre av att betala mindre i skatt från början, än att betala in massor i skatt för att efter enorm avbränning i kostnader för byråkrati, få tillbaka en del i form av lägre matpriser, men den stora frågan ska inte denna ledare fokusera på.

 

Varför väljer media att vinkla EU-ersättningarna som allmosor till bönderna? Givetvis för att det berör (upprör) fler. Ska vi i jordbruket bry oss om denna årligen återkommande festival?

Ja, givetvis så minskar denna publicitet sympatierna för bönderna. Det förtar en del av det surt förvärvade förtroendekapitalet som vi byggt upp hos konsumenterna.

Kan vi göra något åt det? Ja, självklart. En bra start är att förebygga. Det är inte rimligt att tro att vi ska kunna förklara sambandet mellan matpriset och EU-ersättningarna för var konsument, men vi måste absolut ha förklarat det för våra politiker och försöka förklara för konsumenterna. Så att Aftonbladets rubrik för fler låter just så osakligt effektsökande, som den är.

LRF har en idé om att jämföra EU-ersättningarna med ränteavdragen. Alltså med den avdragsrätt som enskilda har för räntekostnader på exempelvis bostadslån. Det tycker jag är en jämförelse som haltar på flera sätt.

Det finns ingen som helst koppling mellan ränteavdragen och EU-ersättningarna till jordbruket. Vad mer ska vi ställa EU-ersättningarna mot? Socialbidragen, barnbidragen, försvarsbudgeten, sjukvårdskostnaderna?

Ränteavdragen uppfattar våra kunder, konsumenterna som fördelaktiga för dem. Om de plötsligt slopades så skulle många, speciellt i områden med höga huspriser, få ekonomiska problem. Vanligen är LRF emot att vi ska kampanja på sätt som drabbar våra kunder, men inte i denna fråga?

Det skulle givetvis göra samhället gott att avskaffa ränteavdragen. Skatter ska tas ut i minsta möjliga mån och skattesystemet ska vara så enkelt som möjligt. Ränteavdragen kapitaliseras ganska omgående i högre bostadspriser och har därför inte heller långsiktigt någon positiv påverkan på folks boendekostnader. Eftersom bostadsmarknaden är mer lokal än livsmedelsmarknaden har Sverige en större möjlighet att själv välja en egen väg i sin bostadsbeskattning, utan stora negativa konsekvenser för Sverige. MEN oavsett detta så är det inte jordbrukets fråga att lösa!

Vår väg är att utbilda om varför EU-ersättningarna finns och berätta om vilka fördelar de har för konsumenterna/medborgarna. Genom att också lyfta fram att EU-ersättningarna är Sveriges största återbäring på medlemsavgiften, som vi oavsett betalar till EU, så kan vi minska de negativa effekterna av den årliga JANTE-festivalen.

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 20 januari 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste