2016 års stöd kommer utbetalas rekordtidigt

Med tanke på den försening som råder av 2015 års stödutbetalningar har Jordbruksverket tidigarelagt utbetalningen av 2016 års stöd. Enligt plan kan man vänta sig en första utbetalning redan från och med oktober.

Leif Denneberg är Jordbruksverkets generaldirektör. Foto: Carolina Wahlberg

– Vi är väl medvetna om att många lantbrukare har en tuff tid, inte minst med tanke på att vissa av 2015 års stöd kommer senare. Vår ambition är att i höst betala ut delar av stöden tidigare än vi någonsin gjort. Allt för att skapa bättre förutsättningar för företagen, säger Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg, i ett pressmeddelande, och tillägger.

– Nu när regelverken är på plats för de nya stöden och vi har nya och väl fungerande system finns det bättre förutsättningar för detta än 2015 då stora och sena reformer skulle införas.

Stödutbetalningarna som det rör sig om är ett förskott på 75 procent av miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd samt ett förskott på 50 procent av gårdsstöd, nötkreatursstöd, förgröningsstöd och det särskilda stödet till unga jordbrukare.

Kan bli ännu mer

Vidare arbetar Jordbruksverket för att övertyga EU-kommissionen om att tillåta ett undantag så att ytterligare stöd kan betalas ut i förtid.

Detta skulle innebära att man skulle kunna höja nivån till att utbetala 85 procent av miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd samt 70 procent av gårdsstöd, nötkreatursstöd, förgröningsstöd samt stödet till unga lantbrukare.

Förstår frustrationen

Som det ser ut i dag har 7 av 9 miljarder av 2015 års stöd betalats ut och processen ser ut att sträcka sig ända till hösten.

– Jag har stor förståelse för den frustration som finns hos lantbrukarna när delar av stöden dröjer. Vi har prioriterat de största stöden med mest pengar som berör flest lantbrukare, säger Leif Denneberg, och fortsätter:

– Vi har också haft extra fokus på mjölkböndernas svåra situation och har justerat våra tidplaner efter det. Bland annat har det inneburit fler utbetalningstillfällen i december och en snabb utbetalning av ett extra mjölkstöd i början av december utan att stödmottagarna behövde ansöka om stöd.

– Vi har förståelse för den kritik som en del lantbrukare framfört mot att kompensationsstödet, ersättningarna för ekologisk produktion och delar av miljöersättningarna betalas ut senare än tidigare år och jag kan bara beklaga att utbetalningarna som normalt gjorts tidigare inte varit möjliga detta övergångsår, säger Anders Egonson, divisionsdirektör för utbetalningsfunktionen på Jordbruksverket.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 18 januari 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste