Odla sojabönor i Sverige

JTI-Institutet för jordbruks- och miljöteknik och SLU vill att Sverige ska slippa importera sojabönor. Därför håller man nu på att ta fram edamame-bönor som ska fungera att odla i landet.

JTI och SLU ska under tre år ta fram ett odlingssystem av sojabönor. Foto: Carolina Wahlberg

– Närproducerad edamame skulle betyda att vi slipper globala transporter, och kan minimera risken för felanvändning av kemiska bekämpningsmedel och för inblandning av GMO-soja. Spårbarhet ända ner till odlaren skulle troligtvis också öka konsumenternas förtroende för soja, säger Fredrik Fogelberg, forskare på JTI, i ett pressmeddelande.

Han har vid tidigare projekt visat att det är möjligt att odla sojabönor ända upp till Mälardalen. Nu är nästa steg att utveckla ett odlingssystem för svenska edamame-bönor. I projektet kommer även Anna Mårtensson från SLU att vara involverad.

– En ökad användning av baljväxter som soja är önskvärd ur folkhälsosynpunkt, säger Fredrik Fogelberg.

Soja innehåller 40 procent protein såväl som många mineraler, vattenlösliga vitaminer och har lågt glykemiskt index.

Dessutom är lokalproducerad soja en bra gröda för framtiden. Att baljväxter fixerar kväve i marken är väldigt bra ur miljösynpunkt, menar forskarna.

Projektet ska pågå i tre år, med start nu i år. År ett ska forskarna ta fram sorter och provodla dem och resterande år ska storskaliga försök genomföras.

Ekhagastiftelsen finansierar projektet.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 19 januari 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste