HKScans svenska resultat ökar rejält

Under året omsatte HKScan över 18,2 miljarder svenska kronor, samtidigt som företagets rörelseresultat sjönk kraftigt. Dock visar den svenska marknaden på goda resultat.

– HKScan-gruppen förbättrade sin prestation under 2015 och resultatet har gått upp från föregående år. Ser man på specifika marknader, har Sverige, Finland och Baltikum förbättrat sitt jämförbara rörelseresultat, medan Danmarks har försvagats från förra året, säger Aki Laiho, som är tillförordnad vd för HKScan, i ett pressmeddelande.

Företagets totala rörelseresultat hamnar 2015 på 9,6 miljoner euro, motsvarande cirka 91,4 miljoner kronor. Denna siffra är att jämföra med 2014 års rörelseresultat på 55,5 miljoner euro, motsvarande 228,5 miljoner kronor. Enligt pressmeddelandet uppger HkScan att bortser man från särskilda engångsposter skulle resultatet höjts med ytterligare 113,3 miljoner kronor. Under det fjärde kvartalet 2015 låg HKScans rörelseresultat på minus 5,7 miljoner kronor.

Sverige ökar

– Balansräkningen är fortsatt stark och de finansiella kostnaderna har sänkts. Under det fjärde kvartalet föll gruppens samlade rörelseresultat till en nivå som ligger under nivån för motsvarande period förra året. Trots detta har Baltikum och Sverige visat på förbättringar, säger Aki Laiho.

På den svenska marknaden slutar företagets rörelseresultat för 2015 på 21,1 miljoner euro, motsvarande cirka 201 miljoner svenska kronor. Detta kan jämföras med 1,7 miljoner euro, motsvarande 16,19 miljoner svenska kronor, året innan. Förklaringen till detta ser HKScan bland annat i att efterfrågan på svenskt kött har ökat, samtidigt som importen har minskat.

Tuff bransch

– Klimatet i branschen är fortsatt utmanande under 2015 och såväl politisk- och ekonomisk osäkerhet råder ännu globalt. Köttindustrin bevittnade ännu hårdare priskonkurrens i livsmedelsbutikerna, och det ryska importstoppet fortgår. I Baltikum började sjukdomen Afrikansk svinpest, ASF, spridas i Estland under slutet av juli, säger Aki Laiho och avslutar:

– I linje med vår strategi kommer gruppen fortsätta att stärka sitt försäljnings- och marknadsorienterade tillvägagångssätt. Vi kommer fortsätta att fokusera på att utveckla och investera i våra värdeskapande och märkta produkter, samt satsa på ständig förbättring samt nya och förbättrade sätt att möta våra kunder.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 februari 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste