El Niño slår hårt mot södra Afrika

Södra Afrika är drabbade av en mycket intensiv torka, som har expanderat och stärkts ytterligare under hela den nuvarande växtodlingssäsongen. Enligt FAO, ligger anledningen till detta i väderfenomenet El Niño, som i år är den starkaste på 50 år.

Den agrara övervakningsorganisationen Geoglam:s översikt på de förväntade majsskördarna i södra delarna av Afrika. I stora delar av regionen förväntas skördarna bli låga (poor) eller till och med förstörda (failure). Foto: Geoglam

I ett gemensamt uttalande konstaterar organisationerna FAO, EC-JRC, FEWS NET och WFP, att i stora delar av Zimbabwe, Malawi, Zambia, Sydafrika, Mocambique, Botswana och Madagaskar, har den nuvarande regnperioden varit den torraste på 35 år. Vidare har lantbruksområden i norra Namibia och södra Angola drabbats av ett stort vattenunderskott.
I dessa områden av södra Afrika har sådden försenats rejält och förutsättningarna för grödornas tidiga utveckling samt vallarnas återväxt är mycket dåliga. På flera håll har det inte varit möjligt att så, på grund av att regnsäsongen har förskjutits mellan 30 till 50 dagar, vilket har resulterat i utbredda växtförluster.

TORKAN FORTSÄTTER

Trots att det har blivit en del lättnader i vissa områden sedan mitten av januari, är tidsfönstret för att framgångsrikt så sina grödor snart stängt. Även om man skulle räkna med normal nederbörd under resten av säsongen, visar vattenbalanserna i grödorna på låga skördar i stora områden. Som FAO erfar från flera analytiker är detta heller inte prognosen för säsongen, utan istället väntas en fortsatt låg nederbörd och temperaturer över genomsnittet.

Kombinationen av en dålig växtodlingssäsong 2014-2015, en extremt torr säsong detta år, samt prognoser på fortsatt torka, riskerar att ge mycket utbredda skördeförluster.

36 PROCENT LÄGRE SKÖRD

Sydafrika har satt en preliminär prognos för landets majsodling på 7,4 miljoner ton. Detta innebär en 25 procent lägre skörd än förra året, vilket även det var lågt. Sett till genomsnittet under de senaste fem åren, väntas årets skörd hamna 36 procent under medeltalet.

På grund av förra årets låga skördenivåer samt de låga förväntningarna på den nuvarande växtodlingssäsongen, är regionens spannmålslager sänkta och livsmedelspriserna har stigit. I januari låg bland annat priset för majs på rekordhöga nivåer i både Sydafrika och i Malawi. Följderna av detta blir att den redan drabbade befolkningens utsatthet ökar avsevärt. Enligt FAO:s rapporter förväntas andelen människor med matbrist och behov av stöd öka signifikant under 2016.
 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 15 februari 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste