”Vi måste bli bättre på målstyrning”

217 personer hade anmält sig till Mjölkföretagardagen i Västerås, en av sex orter under Växa Sveriges turné runt om i landet. Årets tema var ”Lönsamt mjölkföretag 2020”. Fokus låg på långsiktiga åtgärder och hur man blir en bättre företagare.

Många mjölkproducenter hade valt att komma till årets Mjölkföretagardag i Västerås. Foto: Carolina Wahlberg
Dorit Greve har varit vd för Växa Sverige i ett år. Hon kommer ursprungligen från Danmark och berättade i sitt framförande om hur det fungerar i Danmark, vad de lärde sig av deras kris 2008 och hur Sverige kan ta inspiration av dem.

I samband med krisen var Dorit med och tog fram arbetssättet FBM, Future business management, ett helt nytt sätt att jobba mer affärsmässigt. I det arbetssättet ingick att göra ordentliga analyser av företaget och av lantbrukaren själv, för att ta reda på vilken potential som finns för de närmaste åren.

Dorit Greve, vd Växa Sverige och Hanna Nilsson, produktions­rådgivare Växa Sverige pratade bland annat om vikten av målstyrning för att bli ett lönsamt företag.
Man gjorde en handlingsplan och avbetalningsplan, analyser av bonden och dennes vilja och kompetens att driva företaget bland annat. Just viljan är central i ett lyckat företag. Att man vet vad man vill och följer det, samt att man har bestämt sig för var man har sin gräns, berättar Dorit

– Det har jag aldrig provar förut så det klarar jag säkert, tänk som Pippi. Vill vi så kan vi, sa Dorit Greve. 

Ekonomi eller känsla

Hon tipsade om att ta in nya ögon för att se över företaget för att kunna öppna upp låsta situationer, jobba mycket med uppföljning samt att man ska tänka efter om man styr företaget efter ekonomi eller en känsla. En sak som hon belyste som extra viktig, var just att man ska separera sitt personliga och sitt professionella jag, för att bli en bra företagare.

Jonas Carlberg tryckte på vikten att jobba långsiktigt och presenterade mjölkdelegationens mål inför de närmaste tio åren.
Hanna Nilsson som är produktionsrådgivare på Växa Sverige i Uppsala och Erland Hedin från LRF Konsult berättade om Aktivetsplan mjölk. De är ett nytt koncept som inspirerats av det danska FBM, där man gör en analys av företagets ekonomi och produktion samt en analys av styrningen. Det kommer att leda till en omställningsplan för utvecklingen framåt, både för företaget och för lantbrukaren. Målstyrningen är central för att lyckas.

– Det finns stora skillnader på gårdar med samma förutsättningar. En del är riktigt bra och en del kommer aldrig ur skorna. De som lyckas är de som har ett annat fokus på målsättning och som driver på för att få något att hända, sa Erland Hedin.

Nya ögon

Det är viktigt att skapa lönsamhetsmål och nyckeltal, samt att låta någon utifrån titta på firman. 

– Det är där vi kan hjälpa er på bästa sätt, komma in med nya ögon, utan förutfattade meningar. Någon som vågar ifrågasätta, sa Hanna Nilsson.

Erland berättade att man vill komma ifrån traditionellt fokus på analysen och istället jobba mer med förberedelser och uppföljning. 

– Nu ska vi göra något av analysen. Varför är det så här och hur gör vi annorlunda, sa Erland.

Det viktigaste som svenska mjölkbönder ska kan ta med sig från grannlandet är just vikten av att sätta upp mål.

– Vi måste bli bättre på målstyrning. Alla måste gå den vägen, sa Dorit.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 22 februari 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste