”Rätt saker i rätt tid”

Management, tajming och att ha bra koll på sina jordar är det viktigaste för att få bra skördar, menar Mats Kilany på Svenska Foder. Han är nu projektansvarig för projektet 6Tolv, vars mål är att öka skördarna av höstvete och höstraps fram till 2020.

Målet med projektet 6Tolv är att nå sex ton höstraps och tolv ton höstvete till 2020. Foto: Carolina Wahlberg
– Vi ser att skördarna på många ställen inte ligger på den nivå som man kan förvänta sig. För ett par år sedan började jag titta på detta och startade upp projektet, berättar Mats.

Mats Kilany jobbar på Svenska Foder och är bland annat projektledare för projektet6Tolv. Han tycker att det är viktigt att man som växtodlare tar vara på all sin mark och ser till att det växer bra över hela fältet och om det inte gör det, att man utför en åtgärd. Foto: Svenska Foder
I projektet ingår tolv lantbrukare från olika delar av Sverige. Varje lantbrukare har en säljare som får en del av ett fält, där denna bestämmer åtgärden. På resterande fält odlar lantbrukaren som den brukar. Skillnader analyseras sedan. I projektet samarbetar Svenska Foder också med Bayer, BASF, Yara och LMI.

Enligt Mats handlar basen i allt om att titta på marken, hur den ser ut, hur den kan förbättras och planera åtgärden efter det.

– Allting bygger på management, att man gör rätt saker i rätt tid, säger Mats.

Lyckat resultat

Men att veta vad som är rätt är inte alltid lätt. Projektet startade 2014, men det var ett prövoår, med många misstag. 2015 var det första året som projektet kördes i skarpt läge med lyckade resultat.

– Det är stora skillnader i täckningsbidrag på många av gårdarna. Alla i projektet har fått högre skörd, säger Mats, och fortsätter:

– Det har blivit en nytändning för allihopa. De inser vad de har gått miste om. Hos en lantbrukare i Mälardalen körde vi den sista kvävegivan en vecka senare än på lantbrukarens del. Det gjorde 3 500 kronor i täckningsbidrag. Han var rätt ledsen för att han på sina 250 hektar kört en vecka tidigare.

Analyser och åtgärder

Under säsongen arrangeras många träffar, både i grupp och med enskilda lantbrukare ute på gårdarna. Svenska Foder och de andra företagen har telefonmöten ofta för att diskutera kommande strategier och åtgärder.

Under säsongen blir det en hel del analyser och många åtgärder samt ständiga förbättringar som kalkning och dränering. När det gäller analyser är det viktigt att åtgärderna sedan görs med en gång. En sådan analys är växtsafts­anlys som skickas till LMI. Man använder därefter inte en mix av mikronäring, utan bara det specifika ämnet som behövs. Även om försöket gäller höstraps och höstvete, menar Mats att lantbrukaren kan ha nytta av kunskapen i all form av odling vidare i framtiden.

– Det är många lantbrukare som inte kan köpa mer jord, och då finns det bara ett sätt och det är att ta hand om den jorden man har. Där finns en stor potential som jag ser det, säger Mats.

Hur ser prognosen ut för i år?

– Om man tittar på 2015 var det väldigt bra förutsättningar med väldigt täta bestånd. 2016 är det betydligt tunnare bestånd och förutsättningarna är helt annorlunda, vilket kommer att kräva helt andra åtgärder. De tunna bestånden beror på sena sådder förra året och att hösten var kall, säger han.

Vad krävs inför den här säsongen?

– Startgivorna av kväve kommer att bli betydligt tidigare. Förra året gjorde man det senare för att tunna ut bestånden, men i år behöver man se till att plantorna kommer i form istället. De behöver ut så tidigt som möjligt, säger Mats, och fortsätter:

– I år kommer vi också utöka provtagningen med analys med Spurway-metoden Det är en jord­    analys från LMI som beskriver vad som finns tillgängligt för växten i marken. Så att man ska kunna koppla samman detta med bladanalysen.

Mats berättar att han brukar jämföra växtodlingen med att odla i växthus. Där har man exakt koll på vad man ska göra och full koll på alla näringsämnen.

– Det är samma sak här. Vi måste utnyttja den lilla växtperiod vi har så att grödan växer alla dagar. Det får inte stå still en vecka för att vi inte orkat göra åtgärden. Grödan ska bara längta efter hösten och bli stora och fina, säger han.

Tips för att få bra skörd med fokus på växtnäring?

– Det handlar om att veta vad som behöver tillföras. Det kan man bara få genom att analysera vad som behöver tillföras. Annars är det bara gissningar. Ständiga förbättringar på fälten är viktigt! Att jobba aktivt för att fältet ska bli lika bördigt över hela fältet, det är den stora grejen, säger han.

Om man ser att det växer dåligt på en bit av fälten, är det viktigt att ta reda på varför och göra det direkt så att man inte glömmer bort.

– Nummer ett är att titta på markkartan och nummer två är att ta analyser, säger Mats, och avslutar:

– Det är ett slöseri att inte ta vara på det!

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 01 mars 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste