"Har du mött några millennials?"

De finns överallt omkring oss. Det är vänner, kollegor, beslutsfattare, kunder, samarbetspartners och medmänniskor. Du känner säkert många utan att veta att de är just millennials och vad det är som kännetecknar dem.

 

Rolf Åttingsberg

Millennials kallas personer som är födda under perioden tidigt 80-tal till tidigt 00-tal. De utgör ungefär 27 procent av befolkningen i Sverige. De kommer snart att bli den mest köpstarka gruppen och de vill klara sig själva när de köper varor och tjänster. ”Generation självbetjäning” skulle man också kunna kalla dem. De har växt upp med ny teknik, vilken är en naturlig del av deras liv.

Adweek i USA har sammanställt några undersökningar som visar på att merparten av millennials konversationer sker genom text, snarare än röstsamtal. 93 procent köpte en produkt för att familj eller vänner rekommenderat den och 89 procent litar mer på rekommendationerna från vänner och familj än på företagens reklam. Mer än hälften gör en egen recension av produkten och den delas sedan genom de sociala medierna. Enligt en uppsats vid Luleå tekniska universitet förra året så är millennials också den grupp som är särskilt mottagliga för företagens aktiviteter kring samhällsansvar.

Hur påverkar allt detta ditt lantbruksföretag? Säljer du själv varor och tjänster blir din exponering på sociala medier ännu viktigare framöver, både avseende försäljning och marknadsföring. Även om du tycker du säljer lokalt och känner din kundkrets, så är det via de sociala medierna dina kunder kommer att ”gilla” när de ska berätta om sin upplevelse av din vara eller tjänst. Millennials är även otåliga. Det måste gå enkelt att köpa dina produkter, så tekniken behöver funka. Om du inte själv säljer direkt till kund utan via större föreningar eller privata aktörer lämnar du förädlingen av din produkt i andras händer. Då blir det viktigt för dig att bevaka så att din kund, oavsett om det är en förening eller en privat aktör, har en exponering som gynnar dig och din råvara, gentemot millennialkunden. Gemensamt för både dig och de större aktörerna blir att fundera på hur man på alla nivåer kan kommunicera hur ett samhällsansvar tas när produkten eller tjänsten skapas.

Facebook har lovat att införa knappen ”ogilla”. Domen kan bli snabb om något brister i kommunikation och bemötande till millennials.     

Rolf Åttingsberg
Handelsbanken Skog & Lantbruk

 

Artikeln publicerades fredag den 04 mars 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste