Det blir en vattenledning på havsbotten

I går skrev vi om problemet med det allt mer sinade grundvattnet på Öland. Nu har en styrgrupp i berörda kommuner utrett frågan. Förslagen som fanns var antingen en vattenledning över Ölandsbron eller att lägga en på havsbotten över till Kalmar. Och nu har man kommit fram till ett beslut.

För att säkra vattenförsörjningen på Öland kommer Kalmar, Borgholm och Kalmar kommun att bygga en vattenledning på havsbotten. Foto: Carolina Wahlberg

– Vi lägger idén med vattenledning genom Ölandsbron på hyllan. En orsak till det är att bron ska renoveras. En annan är att det i så fall skulle bli en provisorisk ledning. Det blir i stället en ledning som läggs på botten från Revsudden till Stora rör, säger landshövding Stefan Carlsson, till tidningen Barometern.

Ledningen är permanent och kommer att kunna försörja både Mörbylånga och Borgholm kommun. De två kommunerna kommer att dela på kostnaden på tio miljoner kronor.

Förhoppningen är att ledningen blir klar till sommaren. Men för säkerhets skull fortsätter man att fylla på vattentäkten i Tveta med vatten från Kalmar.  I fall tidsplanen spricker, så att man har en backup.

För att förse invånarna med vatten kommer Kalmar, Borgholm och Mörbylånga kommun också att göra en rad andra investeringar. Nya uttagsbrunnar kommer att anläggas i alla kommunerna och underhållet av de befintliga brunnarna kommer att öka.

Det kommer även byggas nya vattenreningsanläggningar på platser där vattnet i dagsläget inte håller tillräcklig kvalitet.

Länsstyrelsen skriver vidare att det pågår förberedelser på flera platser för att dämma upp mer vatten på Öland, samt att ytterligare undersökningar om nya uttagsplatser kommer att genomföras.

Här kan du se hur den nya ledningen kommer att gå.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 04 mars 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste