Ser över straffskalan för matfusk

Expeditions- och rättschefen Mats Wiberg får i uppdrag att utreda huruvida det kan vara lämpligt att införa fängelsestraff för matfusk.

Landsbydgsminister Sven-Erik Bucht. Foto: Carolina Wahlberg

– Med hänsyn till de risker som är förknippade med hanteringen av livsmedel och foder är det särskilt angeläget att regelverk följs och att samhället signalerar hur pass allvarligt man ser på brott mot lagstiftningen på detta område. Det är helt enkelt oacceptabelt att det fuskas med livsmedel, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, i ett pressmeddelande, och fortsätter:

– Konsumenter ska kunna lita på att den mat man köper är säker och är vad den utger sig för att vara. Jag har därför givit Mats Wiberg i uppdrag att se över den straffrättsliga regleringen på livsmedelsområdet och närliggande områden. Det handlar om att se över ett återinförande av fängelsestraff men även sanktionsavgifter, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Uppdraget gäller att:

  • Överväga möjligheten och lämpligheten av att införa fängelse i straffskalan för vissa brott mot lagstiftningen avseende livsmedel, foder och animaliska biprodukter.
  • Överväga om det som ett komplement till straffrättsliga sanktioner bör införas. sanktionsavgifter på områdena livsmedel, foder, animaliska biprodukter och djurskydd.
  • Lämna de författningsförslag som övervägandena i utredningen föranleder.
  • Låta författningsförslagen åtföljas av en konsekvensutredning som bör utformas i enlighet med förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
  • Bedöma eventuella ekonomiska konsekvenser av förslagen och om förslagen förväntas innebära högre utgifter på statsbudgeten ska lämplig finansiering föreslås.

Utredningen väntas vara klar den första februari 2017.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 04 mars 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste