Överprövning av arrendenämndens beslut försvåras

Sedan ett år tillbaka har en utredare arbetat på ett lagförslag för att effektivisera arrendenämnderna och modernisera prövningen av hyres- och arrendemål. Nu har en promemoria överlämnats till regeringen.

LRF Konsults jurister konstaterar att promemorian innehåller förslag till lagändringar som kan påverka jordägare och arrendatorer, men den som efterlyser redskap för att hålla arrendenämndssammanträdena mer koncentrerade och kostnadseffektiva kommer att bli besviken.

– Den största förändringen för arrendemålens del blir att det enligt förslaget ska krävas prövningstillstånd för att hovrätterna ska pröva hyres- och arrendenämndernas beslut, säger Jessica Wieslander, jurist på LRF Konsult, i ett pressmeddelande, och fortsätter:

– Idag tar hovrätten upp alla mål som överklagas från arrendenämnden. Fortsättningsvis kommer hovrätten först att besluta om prövningstillstånd ska meddelas, vilket kan innebära att vissa ärenden bara prövas i en instans. Utredaren bedömer dock att hovrätterna kommer vara generösa med att meddela prövningstillstånd och att det bara blir ärenden där utgången är i princip självklar som inte prövas i hovrätt.

Vidare kommer det enligt förslaget även fortsättningsvis bli möjligt att komma in med nytt material hur sent som helst i arrendenämnden. Den som vinner kommer inte heller ges möjlighet att få sina ombudskostnader betalda av motparten. Enligt lagförslaget ska sådana ålägganden enbart göras vid direkt försumlig processföring. Något som LRF Konsult, tror kommer tillämpas mycket restriktivt.

Handläggningen i nämnden fortsätter att vara avgiftsfri och den upplysningsverksamhet som är en stor del av hyres- och arrendenämndernas vardag och som uppskattas mycket av allmänheten kommer finnas kvar. Däremot kommer den inte skötas lokalt på samma sätt som förut, utan Hyres- och arrendenämnden i Stockholm får ansvaret att samordna verksamheten nationellt så att den blir mer enhetlig än idag. Upplysningsverksamheten fortsätter att omfatta såväl upplysningar per telefon och e-post som information på webbplatserna.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 23 mars 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste