Kan bli bättre skörd än 2016

Årets växtsäsong har inte varit utan utmaningar, men enligt Jordbruksverkets skördeprognos ser det ändå ut att bli en bättre skörd än femårsgenomsnittet.  

Jordbruksverkets prognos för skörden 2017 visar att skörden kan bli högre än femårsgenomsnittet. De uppskattar att spannmålsskörden kommer att landa på 5,7 miljoner ton. Foto: Katarina Johnsson

Prognosen är att spannmålsskörden landar på 5,7 miljoner ton. Det är fem procent mer än förra året liksom femårsgenomsnittet. Det är främst hektarskördarna för spannmål som väntas bli högre i år jämfört med 2016, som drar upp prognosen.

Högre hektarskörd

Höstveteskörden väntas landa på 2,8 miljoner ton, det är en ökning på 305 900 ton jämfört med 2016. Det är därmed den gröda som ökat mest räknat i ton. Det beror främst på en ökad odlingsareal men även på högre hektarskördar. Höstvetet står för 49 procent av den totala spannmålsskörden, därefter kommer vårkorn med 26 procent vilket motsvarar 1,5 miljoner ton.

Mer höstraps

Arealen höstraps har ökat med 27 procent 2017 jämfört med 2016 och skörden hänger enligt Jordbruksverket med upp och spås öka med 32 procent jämfört med 2016. Skörden uppskattas landa på 0,35 miljoner ton. Höstraps utgör 92 procent av den totala oljeväxtarealen och hektarskörden prognosticeras till 3,2 ton. Vårraps är den enda oljeväxten som väntas få en mindre totalskörd i år jämfört med 2016, detta beror främst på minskade arealer.

Inte klart än

Jordbruksverkets prognoser beräknas utifrån en metod som baseras på statistiska samband med tidigare års väderdata och skördar. Förutom väderdata används även odlade arealer för 2017. Om vädret från och med augusti och framåt avviker avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan skörd och prognos bli stora.

1 Enligt Jordbruksverkets administrativa register, 2016-08-04. Arealerna kan skilja sig jämfört med de arealer som redovisas i JO 10 SM 1702. Detta beror på att viss bearbetning av underlaget genomförs till JO 10 SM 1702 samt att den publikationen avser arealer på företag som ingår i Lantbruksregistret medan här avses all stödansökt areal vid tidpunkten.
2 Genomsnittet är beräknat utifrån den slutliga statistiken för skördeuppskattningarna år 2012–2016.
Genomsnittet för höstrybs är endast baserat på fyra år eftersom siffrorna för 2013 inte publicerats i den slutliga skördestatistiken på grund av för litet underlag.
År 2014 och tidigare var rågvete inte uppdelat på höst- respektive vårgröda. Vårrågvete svarar för ca 9 % av den totala arealen rågvete under 2015–2016 och ca 7 % under 2017. Detta medför att genomsnittet för höstrågvete är baserat på totalskördar va rågvete 2012–2014 samt totalskörd av höstrågvete 2015–2016. 
Genomsnittet för vårrågvete är baserat på totalskördar för 2015–2016
Källa: Jordbruksverket/SCB
 

 

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 18 augusti 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Vad får man tjäna pengar på och inte?

En sak som mer och mer har slagit mig och som gör mig uppriktigt konfunderad och bekymrad, är att det inom de gröna näringarna finns någon slags inofficiell men ändå jättetydlig åsiktskorridor, gällande vad som är ”okej” att tjäna pengar på och vad som är en ”riktig” lant- och/eller skogsbrukare. Personer som brukar sin mark på lite alternativa sätt blir ofta ifrågasatta, inte tagna på allvar och beskylls ibland för att bara hålla på med en ”hobby”. 

Kommentera