Välkommen satsning på växtförädling i Sverige

Under tre år kommer regeringen att ge 90 miljoner till en uppbyggnad av ett nationellt kompetenscentrum för växtförädling. Något som tas emot väl av branschen.  

Regeringen satsar 90 miljoner på ett nationellt kompetenscentrum för växtförädling. Foto: Carolina Wahlberg

Tanken är att växtförädlingscentret ska finnas vid SLU, som tillsammans med Region Skåne, Lantmännen och LRF är de ledande initiativtagarna till satsningen.

Syftet med centret är att det svenska lantbruket ska kunna bidra till att lösa framtida klimatutmaningar och bidra till en mer biobaserad ekonomi, detta genom nya livsmedel och bioråvara. Ska detta ske måste man genom växtförädling arbeta fram nya typer av grödor, egenskaper samt proteinkällor.   

Palle Borgström, förbundsordförande för LRF är positiv till den nya satsningen på växtförädling. Foto: Katarina Johnsson

Offentlig satsning

– Det är bra att det nu sker en offentlig satsning på växtförädling och bioekonomi med målet att byta ut den svarta kolatomen mot en grön. Utvecklingen av svensk växtodling är viktig för att kunna nå tillväxtmålen om ökad konkurrenskraft, produktion, produktivitet, export och klimatanpassning i enlighet med Livsmedelsstrategin, säger Palle Borgström, förbundsordförande för LRF, i ett uttalande.

Central betydelse

I dag driver Lantmännen växtförädling på två stationer i Sverige; Lännäs i Ångermanland och Svalöv i Skåne. Samt på ytterligare tre försöksgårdar.

– Växtförädling är av central betydelse för utvecklingen av ett livskraftigt svenskt lantbruk och skapar värden i hela kedjan från jord till bord, för lantbruksföretagare, livsmedelsindustrin, konsumenter, och för svensk tillväxt och konkurrenskraft. Det skapar möjlighet till innovation och arbetstillfällen i Sverige, vilket i sin tur ger möjligheter till bland annat export av säkra livsmedel med ett tydligt mervärde, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Vad får man tjäna pengar på och inte?

En sak som mer och mer har slagit mig och som gör mig uppriktigt konfunderad och bekymrad, är att det inom de gröna näringarna finns någon slags inofficiell men ändå jättetydlig åsiktskorridor, gällande vad som är ”okej” att tjäna pengar på och vad som är en ”riktig” lant- och/eller skogsbrukare. Personer som brukar sin mark på lite alternativa sätt blir ofta ifrågasatta, inte tagna på allvar och beskylls ibland för att bara hålla på med en ”hobby”. 

Kommentera