Se upp med bristfälliga monteringar av solceller

Att installera solceller på taket hemma eller på ladugården blir allt vanligare. Men det måste göras på rätt sätt. Svenska elektrikerförbundet och Länsförsäkringar slår nu larm om att felaktiga installationer kan leda till livsfara. 

Representanter för Länssförsäkringar och Svenska elektrikerförbundet i Jämtland varnar för att bristfälliga kabeldragningar vid installering av solceller kan få förödande konsekvenser. (Anläggningen på bilden har inget med texten att göra). Foto: Mostphotos

– Om det är felaktigt gjort och om det blir en skada, i värsta fall en brand och man ser att det är kablar som inte är rätt lagda så kan det vara så att försäkringsbolaget backar, säger Anders Dahlén skadeförebyggare på Länsförsäkringar, till Sveriges Radio Jämtland.

Han och Sven Höckert, ombudsman på Svenska elektrikerförbundet har sett brister när det besökt flera nybyggda anläggningar i Jämtland den senaste tiden.

– Om det går upp någon person som ska skotta snö på taket eller om sotaren kommer dit och ska sota och taket är spänningsförande så är risken stor att han får sig en stöt så att han ligger nedanför taket sedan, säger Sven Höckert till Sveriges Radio Jämtland.

Ingen dokumentation

Ett företag i länet som erbjudit både solceller och installation är Innosund och även där har brister påvisats, bland annat har kabelförläggning och kontroll för i drifttagande inte följts på många ställen. Samt avsaknad av dokumentation kring vem som har ansvaret.

– Vi tycker att vi följt de rekommendationer som gäller för solceller. Men i somras infördes nya regler från Elsäkerhetsverket så nu har vi samarbete med ett elföretag som följer de regler som gäller angående elbehörighet och de certifieringar som gäller för installation av solceller, Martin Borin, vd för företaget Innosund till radion.

Nya regler

Även Jämtkraft som också sysslar med solceller uppger att de fört en dialog med Svenska elektrikerförbundet och upprättat dokumentation som ska förtydliga ansvaret enligt föreslagna förändringar.

Anders och Sven tycker att det har saknats riktlinjer och föreskrifter från Elsäkerhetsverket kring montering av just solcellsanlägngingar, sedan de nya kraven infördes första juli. Men de tror att uppdateringar kommer att ske under hösten. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 14 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Vad får man tjäna pengar på och inte?

En sak som mer och mer har slagit mig och som gör mig uppriktigt konfunderad och bekymrad, är att det inom de gröna näringarna finns någon slags inofficiell men ändå jättetydlig åsiktskorridor, gällande vad som är ”okej” att tjäna pengar på och vad som är en ”riktig” lant- och/eller skogsbrukare. Personer som brukar sin mark på lite alternativa sätt blir ofta ifrågasatta, inte tagna på allvar och beskylls ibland för att bara hålla på med en ”hobby”. 

Kommentera