Vilken kommun är årets grönaste?

Nu ska den kommun som är bäst på att skapa förutsättningar för den gröna näringen lyftas fram.

Vilken kommun är bäst på att skapa förutsättningar för att driva företag inom den gröna näringen? Det ska avgöra under hösten. Foto: Carolina Wahlberg

För första gången ska LRF tillsammans med Sveriges lantbrukare utse Årets Gröna kommun. Det är ett pris som ska gå till en ” kommun som förstår vad en företagare på landsbygden behöver. En kommun vars beslut gör det enkelt att vara företagare både i dag och om tio år.”

Viktig dialog

– Sveriges kommuner har stort självbestämmande och makt. Därför är dialogen mellan svenska bönder och kommunernas politiker och tjänstemän den kanske viktigaste faktorn för att få lantbruksverksamheten att fungera och bli lönsam, säger Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande, i ett pressmeddelande.

Den sista oktober ska LRF:s 270 kommungrupper, med 2 000 förtroendevalda ha lagt fram nomineringar till de bästa kommunerna inom varje region.

Olika kriterier

Kommunerna kommer att rankas med hjälp av en enkät där olika kriterier kommer att bedömas. Till exempel finns frågor kring om kommunen upphandlar livsmedel med samma krav som landets livsmedelsproducenter måste följa, stödjer kommunen utbyggnaden av bredband, hur sköts handläggningen av olika ärenden, finns det en policy att bevara åkermark bland annat.

Varje region kommer sedan att välja ut en vinnande kommun. Bland dessa 17 kommer sedan en jury att utse en vinnare som blir Årets gröna kommun den 30 november.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 11 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste