Rapport för minskade kväveläckage

Mer regler, ekonomiska styrmedel eller frivilliga och rådgivande insatser är vägen framåt. 

Bättre täckning av urinbehållare och gödselstackar och djupare gödsling i jorden är ett par åtgärder som minskar ammoniakutsläppen. Foto: Thinkstock

Nordiska ministerrådet har kommit med en ny studie där de jämför och sammanställer de åtgärder som har störst effekt på minskat kväveläckage från jordbruket.

– Det finns många lågt hängande frukter att plocka för att minska kvävets belastning på miljön, och de nordiska länderna kan lära mycket av varandra, säger Sofie Hellsten, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Rapporten utgör beslutsunderlag för hur vägen framåt ska se ut. Valen står mellan strängare regler och föreskrifter, ekonomiska styrmedel och incitament eller mer frivilliga rådgivande insatser.

Danmark tas upp som ett föregångsland då de minskat sina kväveläckage till Östersjön med 50 procent de senaste 30 åren, dock från höga nivåer.

– Danmark är mer jordbruksintensivt än Sverige så åtgärder där får större effekt, men de har också infört lite tuffare regler och styrmedel för att tvinga ner utsläppen. Vi har ett omfattande regelverk även i Sverige, men det finns utrymme för att skärpa regelverket eller få ytterligare åtgärder gjorda med hjälp av andra former av styrmedel, säger Sofie Hellsten.

Det effektivaste och enklast genomförbara åtgärderna för att minska ammoniakutsläppen var enligt rapporten att anpassa fodret med mindre andel protein, täcka gödselbehållare och mylla gödseln vid spridning.

Rapportförfattarna nämner också politiska utmaningar och att ökad import leder till kväveutsläpp på andra ställen i världen. ” Åtgärder för att minska växtnäringsförluster från jordbruket är ineffektiva globalt sett om produktionen sker i andra länder med lika stor eller större miljöpåverkan” skriver de. De tar även upp vikten av att diskutera kolbindning vid rötning av gödsel för biogas. Att det då är viktigt att rötresten återförs till jorden för att öka kolbindningen.

För att ta del av rapporten och läsa mer om de olika föreslagna åtgärderna klicka här. 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 12 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste