Långvarig sjukdom oroar nyföretagare

Många nyföretagare oroar sig för att de ska bli långvarigt sjuka, men samtidigt har fyra av tio inte sett över sitt försäkringsskydd. Det visar en ny undersökning.

Enligt en enkät som Nyföretagarcentrum och SEB gjort bland nyföretagare hyser nyföretagare en stor rädsla för långvarig sjukdom. 44 procent svarar ”långvarig sjukdom" på frågan ”Vad är du som företagare mest rädd för?” Samtidigt säger 39 procent att de inte har sett över sitt försäkringsskydd.
– När man går från att vara anställd till att driva eget företag förlorar man en hel del försäkringsskydd, och tar över ansvaret för sin egen trygghet, säger Tomas Nilsson, regionchef Väst på SEB i ett uttalande. Det är viktigt att man som företagare ser över vilket försäkringsbehov man har och vilka lösningar som finns. När man driver eget företag är det väsentligt att man ser över hela den ekonomiska situationen, både för företaget och för sig själv som företagare.

Klara Sinnerstad
Klara Sinnerstad
Tel: 019-16 64 65
E-post: klara@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 24 april 2012

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste