Höga kostnader drar ner livsmedelsproduktion

Exporten av svenska livsmedel utvecklas svagare än tidigare, visar statistik från SCB. Samtidigt har fyra av tio företag fått försämrad konkurrenskraft, visar Livsmedelsföretagens konjunkturbarometer.

Carl Eckerdal, chefsekonom Livsmedelsföretagen Foto: Livsmedelsföretagen

– Det är tyvärr alltför tydligt att svensk livsmedelsindustri tappar mark mot våra konkurrentländer. Fokus i den kommande avtalsrörelsen måste vara att återta förlorad konkurrenskraft, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal, i ett pressmeddelande.

Högre arbetskostnader

Den samlade försäljningen av livsmedel på hemmamarknaden är oförändrad om man jämför med förra året, exporten har dock tappat fart och antalet anställda fortsätter att minskat. Enligt SCB har svensk livsmedelsproduktion minskat med 18 procent sedan 2010.

– Enbart under de senaste tre åren har arbetskraftskostnaderna i den svenska livsmedelsindustrin ökat med i snitt 8,5 procent, samtidigt som företagens möjligheter att kompensera med höjda priser varit starkt begränsade. Kostnadsökningarna har dessutom varit större än i merparten av våra konkurrentländer, säger Carl Eckerdal.

Enligt de tillfrågade företagen är Tyskland Sveriges största konkurrentland inom livsmedelsproduktion. Arbetskostnaderna där uppgår endast till två tredjedelar av de svenska. Under de år som den svenska livsmedelproduktionen minskat, har samtidigt den tyska legat stabil.

Ökad import från öst

Om man ser till Polen och de tre baltiska länderna, ligger arbetskostnaderna på i genomsnitt en sjättedel av den svenska. Där ser man även att livsmedelsproduktionen har ökat kraftigt de senaste åren. Mycket tack vare ökad export till Sverige.

Sedan 2000 har importen av livsmedel från Polen ökat med 700 procent, från Estland med 8 000 procent och från Litauen med 1 900 procent.

– De svenskproducerade varorna får mindre och mindre plats i hyllorna. Vi blir omsprungna av grannländerna, säger Carl Eckerdal.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 18 november 2015

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Att ha foten kvar i myllan

Att lantbruket är en bransch som skiljer sig ganska mycket från de flesta andra tror jag vi kan vara ganska överens om. Lantbruket har egna krav och en egen ekonomisk situation. Faktum är att vi producerar något så viktigt som livsmedel men det som märks mest i den dagliga driften är kanske det att vädret sätter schemat och arbetets upplägg för dagen. Detta ställer vissa särkrav, krav på stresstålighet och management men framförallt att man som arbets­ledare och arbetstagare är flexibel i tanken och kan ändra sin planering när vädret slår om. 

Kommentera