Så blev slakten 2015

Slaktstatistiken för helåret 2015 har nu inkommit. Statistiken visar hur många djur som slaktats på respektive slakteri, inklusive legoslakt.

Slakten av gris ligger på i stort sett samma nivå 2015 som den gjorde 2014. Foto: Carolina Wahlberg

Gris

På helåret ligger grisslakten i stort sett på samma nivå som 2014. Det har skett en liten minskning på 0,2 procent, men under sista kvartalet 2015 ökade slakten med 2,7 procent, jämfört med samma period året innan.  

Siljans Chark sticker ut då de har ökat slakten av gris med 58 procent under 2015. De står dock fortfarande för en liten andel av den totala slakten, på 2,3 procent.

HKScan i Kristianstad är de som slaktar flest grisar och har en andel på 26,6 procent.

Totalt landade slakten på 2 554 829 grisar 2015.

Storboskap

Slakten av storboskap ökade med 2,5 procent sista kvartalet 2015, vilket ledde till den marginella ökningen på 0,1 procent om man ser till hela 2015.

Den största aktören är HKScan i Linköping, som stod för 18,7 procent av den totala slakten. Deras slakt har dock gått ner, både under kvartal fyra och sett till hela året. HkScans nedgång på helåret ligger på 6,9 procent.

KLS Ugglarps Hörby, som är den näst största aktören, med en andel på 16,1 procent, har  däremot ökat sin slakt med tre procent under 2015. Sista kvartalet ökade de marginellt med 0,1 procent. Samtidigt har dock KLS Ugglarps Kalmar minskat sin nötslakt med 6,4 procent under 2015, och har en andel på 14,1 procent.

Skövde är den fjärde största aktören och de har ökat på sin slakt rejält. Jämför man kvartal fyra 2015 med året innan, har företaget ökat med 54,2 procent. Sett till helåret 2015 landar de på en ökning om 17,5 procent och har en andel på 11,3 procent.

Kalv

Slakten av kalv har minskat med 15,4 procent på helåret och med nästan 20 procent under kvartal fyra. Totalt ligger den på 21 753 djur 2015. De som är störst på marknaden är HKScan Linköping på 30 procent och KLS Ugglars Hörby som har 20,3 procent.

De flesta svenska lamm (34,9 procent) slaktas på HKScans anläggning i Linköping. Men en nästan lika stor andel slaktas på mindre anläggningar som går under kategorin "övrig slakt" i statistiken.  Foto: Carolina Wahlberg

Lamm

Total slakt av lamm har minskat marginellt under 2015, med 0,7 procent och totalt slaktades 255 501 lamm under 2015.

Även här är det HKScan Linköping som står för den största delen av slakten på 34,9 procent. Under 2015 har de även ökat sin slakt med 3,1 procent.

Den näst största aktören inom lamm är kategoriserade som ”övrig slakt”, vilket är småskaliga slakterier och gårdsslakterier. Den typen av slakt står för hela 31,2 procent av lammslakten.

En uppstickare på lammsidan är Gotlands slakteri, som ägs av Svenskt butiksskött. De har en andel på 11, 6 procent och ökade slakten med 12,9 procent under 2015. Ökningen under kvartal fyra låg på 16 procent.

Häst

Slakten av häst är låg i Sverige och var på totalt 2 906 djur 2015. 57,7 procent slaktas inom ”övrig slakt” och efter det är det Närkes slakteri som är störst, med en andel på 14,6 procent. 

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 05 februari 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Färdig plan för att utveckla nöt- och lammproduktion

Målet med planerna är att öka produktionen av svensk nöt och lamm. På vägen finns det både möjligheter och hot, vilka presenteras i handlingsplanerna. Liksom handlingsplanen för mjölk finns det runt 80 stycken åtgärdspunkter och utmaningen att pricka av dem är av varierande svårighet.

Kommentera

Senaste