Skånska värphöns smittade av Newcastlesjuka

En besättning på 18 000 värphöns i Vellinge kommun har konstaterats smittad av Newcastlesjuka. Nu har Jordbruksverket infört restriktioner i området. 

En skånsk värphönsbesättning har smittats av Newcastlesjuka. Spårning av smittkällan pågår. Foto: Carolina Wahlberg

Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam fågelsjukdom. På den skånska gården där smittan hittats har nu fått tillträdesförbud och särskilda restriktioner gäller. Inga djur eller djurprodukter får lämna den berörda gården. Alla djuren ska avlivad och därefter kommer allt att saneras.

En smittskyddutredning har inletts för att spåra smittkällan.

Kring gården finns nu ett skyddsområde på en radie om tre kilometer samt ett övervakningsområde på en radie om tio kilometer.

I och med skyddsområde gäller följande:

  • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
  • Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
  • Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
  • Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Förbud mot transporter och utställningar gäller även inom övervakningsområdet, men det är möjligt att söka dispens hos länsstyrelsen.

Newcastlesjuka smittar inte människor. 

Fakta: Newcastlesjuka

Symptom:

– nedsatt allmäntillstånd

– sänkt äggproduktion

– ägg utan skal eller äggskal med pigmentförändringar.

– ökad dödlighet (upp till 100 procent)

– hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)

– andningssvårigheter med eller utan hosta

– diarré

Spridning:  

Direktkontakt mellan fåglar, genom kläder, redskap, skor, fordon, damm och fjädrar.

Anmälan:

Sjukdomen lyder under epizootilagen och är därmed anmälningspliktig. 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 14 november 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste