Centern: Tillåt 74-tonnare på alla vägar

Regeringen vill tillåta lastbilar på 74 ton på vissa utvalda vägar i landet. Centern tycker förslaget är halvmesyr och vill att förslaget ska gälla fullt ut och omfatta hela landet.

Lastbilar på 74 ton kan snart rulla på våra vägar. Foto: Volvo Lastvagnar
Anders Åkesson, trafikpolitisk talesperson för Centern vill att regeringen ska utvidga sitt förslag om att tillåta 74 tons lastbilar på endast utvalda vägar.

Som ett sätt att minska klimatpåverkan och få ner utsläppen per ton och kilometer föreslår regeringen att lastbilar på 74 ton ska tillåtas. Däremot vill de bara tillåta lastbilarna på vissa utvalda vägar.

Enligt ett pressmeddelande från Centerpartiet ska de nya reglerna som regeringen lagt fram enbart gälla "där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt”, även fast järnvägsnätet inte ens i närheten klarar av att ersätta godset som fraktas med lastbil.

Anders Åkesson, trafikpolitisk talesperson för Centern vill ta initiativ för att få regeringen att utvidga förslaget.

– Det finns ingen rimlig anledning att lägga fram en sådan halvmesyr som regeringen nu presenterar. Denna förändringar måste förstås gälla alla vägar. Annars blir det ju dessutom en konkurrensnackdel för dem som kör lastbilsgods på "fel" vägar, säger Anders.

– Jag tänker väcka frågan i trafikutskottet, i syfte att Allianspartierna ska tillkännage för regeringen att förslaget bör gälla alla vägar.

Anders Åkesson tycker att man borde ta efter Finland i denna fråga. Där det är tillåtet med lastbilar på 76 ton i hela landet.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 februari 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste