1 000 kilo Eko-gödsel per hektar med ny såmaskin

I vår kommer Väderstad att prova en Rapid som är speciellt framtagen för ekologiska odlare. Målet är att kunna lägga 1 000 kilo pelleterad gödsel per hektar med ett nytt system för att lägga gödning. 

 I vår ska Väderstad testa en Rapid med större kapacitet att lägga pelleterad gödsel i samband med sådd hos en ekologisk lantbrukare i Värmland. Bo Stark på Väderstad menar att man kommer att kunna lägga drygt 1 000 kilo gödning per hektar. Foto: Väderstad

För ekologiska odlare kan det vara svårt att få ner tillräckliga mängder kväve i jorden i samband med sådd. Försöker man mata ner allt för mycket finns det risk att det blir stopp i utmatningen eller billen. Är man inte uppmärksam på det, kan vissa rader eller delar av fält förbli ogödslade i samband med sådd. Alternativt får man se till att stanna och åtgärda problemet, vilket tar tid.  

Fler kilo kväve

I genomsnitt kan en ekoodlare lägga runt 500 kilo per hektar i pelleterad form, i samband med sådd. Med Väderstads nya test-Rapid är målet 1 000 kilo per hektar.

– I vår kommer vi att prova en Rapid särskilt framtagen för ekoodlare. Med ett dubbelt gödselutmatningssytem klarar vi att så mer än 1 000 kilo gödning per hektar. Fokus ligger på ekologiskt godkända gödselmedel. Det är en lantbrukare i Värmland som har intresserat sig väldigt för detta och tillsammans med honom kommer vi ta fram denna maskin. Han kommer köra stora arealer med den i vår, säger Bo Stark, till Jordbruksaktuellt. 

För att lyckas få till en ökad mängd gödsel utan risk för att billarna sätter sig har man utvecklat systemet. 

– Vi har en speciell gödselbill som klarar att ta emot de stora mängder som utmatningssystemet matar ut. En dubbel gödselbill och ett dubbelt utmatningssystem. Det är fortfarande smala gödselbillar och 100 procent riktat mot ekologiskt. 

Ny teknik utvecklar

Kerstin Andersson är rådgivare HIR Skåne och berättar att en del av hennes kunder som har begränsat med stallgödsel eller enbart kör ekologisk växtodling, kan komma att ha nytta av att kunna lägga mer kväve vid sådd. Foto: HIR Skåne

Kerstin Andersson är rådgivare på HIR i Skåne och speciellt nischad mot ekologisk växtodling. 

– Jag har kunder som har kört två gånger på våren för att få ut allt kväve, så för vissa skulle det nog underlätta, säger hon och fortsätter: 

– Det beror ju på vad man har för tillgång till gödselmedel. Har man mycket stallgödsel kanske man inte behöver köra de här mängderna pelleterad gödsel, men för de som inte har stallgödsel så det räcker, eller rena växtodlingsgårdar kan det nog vara bra. 

Kerstin poängterar att det är kul att tekniken utvecklas inom ekologisk odling, något som både ekologiska och konventionella odlare kan ha nytta av i slutändan. Just nu är det många odlare i Skåne som ser över möjligheterna att lägga om och det handlar om alla typer av gårdar. 

– Lönsamheten och priserna gör att folk börjar fundera. Sockerbetorna kanske inte är lika intressanta längre och gårdsstödet sjunker för många. Dessutom händer det en hel del på ekosidan, det kommer ny teknik som gör att det finns mer möjligheter. 

OBS: I tidningen var rubriken "1 000 kilo eko-kväve per hektar", men det är alltså 1 000 kilo gödning och inte kväve som är målet. 

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 17 februari 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste