Tillsammans för konkurrenskraftiga villkor

Efterfrågan på ekologiskt producerad mat ökar snabbt. Det är en stark trend, framför allt i de mer välbärgade länderna. EU är den främsta marknaden för ekologisk mat och de nordiska länderna finns alla med på topp tio-listan över länder som konsumerar mest ekologisk mat och dryck. Har vi då förutsättningarna och viljan att öka produktionen och ta tillvara på den marknadsmöjlighet som finns i den ökade efterfrågan av ekologisk mat?

För ekologiskt producerade jordbruksprodukter gäller ännu inte frihandeln fullt ut. Det är få länder utanför EU som får exportera ekologiska jordbruksprodukter till EU baserat på sin nationella certifiering. Ofta krävs en extra certifiering enligt EU-regelverk.

I många länder är andelen av produktionen som sker enligt regelverk för ekologisk produktion mycket låg. Dock satsas det på många håll stort på att bygga upp produktion för export till EU.

Ekologiskt producerade jordbruksprodukter betingar vanligen ett betydligt högre pris än konventionellt producerade. En viktig orsak är såklart de vanligen lägre skördarna. Samtidigt är kostnaderna för insatsvaror ofta lägre. Sammantaget får det många att snabbt dra slutsatsen att ekologisk produktion måste vara mer lönsam. Det är en för enkel analys.

När ekologiska jordbruksprodukter blir en mer mogen marknad, kommer det att bli mer tydligt att samma ekonomiska sanningar som gäller för konventionell produktion, också gäller för ekologisk produktion. Stordriftsfördelar är ett faktum även inom ekologisk produktion. EU-ersättningarnas andel av intäkterna i ekologisk produktion kan på god grund antas minska på lång sikt.

Det är ett faktum att internationellt konkurrenskraftiga ekonomiska villkor är en förutsättning för vår svenska produktion, även för ekologisk produktion. Att konsumtionen av en produkt ökar i Sverige innebär inte nödvändigtvis att produktionen här hemma gynnas. Det finns det gott om exempel på, till exempel kött och etanol. När förutsättningarna för att vara internationellt konkurrenskraftiga här hemma är fel, lyckas vi inte heller med export.

För Sveriges bästa ska alla som brinner för vårt jordbruk och vår trädgårdsodling göra gemensam sak och vara extremt tydliga mot politikerna. Frihandel i kombination med icke konkurrenskraftiga regelverk och höga politiskt betingade kostnader (exempelvis skatt), är ett gift. Många konsumenter visar nu en stark vilja att låta maten kosta lite mer. Låt oss kraftfullt visa vår vilja att ta för oss av den växande marknaden för ekologiskt producerad mat och dryck.

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 11 april 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste