Replik: ”Filters vita lögner om mjölken”

Jordbruksaktuellt (JA) anklagar Filter för att ljuga i vår artikel om mjölkbranschens reklam, samt efterfrågar källor på våra påståenden. Den enda källa JA själva använder, när de påstår att vi ljuger, är LRF Mjölk.

Siffrorna vi använde angående hur många procent av kornas mat som består av kraftfoder respektive grovfoder kommer från »Greenhouse gas emissions from Swedish production of meat, milk and eggs 1990 and 2005« (Institutet för livsmedel och bioteknik, 2009). Om användningen av kraftfoder nu har minskat vore det intressant att ta del av LRF:s siffror.

LRF ska ha sagt till JA att hög mjölkproduktion och mastit inte har ett samband. Emma Carlén på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) skriver dock: »Det finns bland annat ett ogynnsamt genetiskt samband mellan hög mjölkproduktion och risken att drabbas av juverinflammation (mastit).« Även klövhälsan försämras (SLU samt internationella studier).

Jordbruksaktuellt skriver att Filter »kritiserar« att mjölkkor betar på åkermarker. Det stämmer inte heller. Filter ifrågasätter mjölkbranschens eget argument om att mjölkindustrin skapar en hög biologisk mångfald genom att korna betar på naturbetesmarker – när det är någonting mjölkkor i väldigt låg grad gör (enligt Jordbruksverket).

Som vi i reportaget presenterar finns det mjölkbönder, branschfolk och politiker som vill att korna ska hållas inne även under betesperioden. Ett argument som används är att korna har det lika bra inne som ute. Där går de emot forskning från till exempel Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet som visar att mjölkkorna mår betydligt bättre av att få komma ut på bete.

LRF säger sig hursomhelst veta att korna kommer fortsätta få vara ute lika mycket i framtiden, eftersom bönderna själva har sagt det. Det låter hoppingivande, men inte betryggande med tanke på de besättningar som länsstyrelsen ertappat med att stå inne under betesperioden.

Vad enskilda bönder gör är dock en sak – siffrorna vi presenterade ger en bild av branschen i stort. Mellan 1995 och 2015 minskade antalet kilo invägd mjölk i Sverige med tio procent, samtidigt som antalet mjölkgårdar minskade med 77 procent och antalet mjölkkor med 30 procent (källa: Jordbruksverket). Ekvationen går ihop tack vare långt större besättningar där de enskilda djuren producerar mer mjölk.

Filter kritiserar inte mjölkbranschens utveckling. Vårt reportage undersökte hur väl den bild mjölkbranschen sprider i sin kommunikation stämmer överens med dagens verklighet.

Hanna Gisslén
reporter
Mattias Göransson,
chefredaktör

 

Artikeln publicerades fredag den 21 april 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste