Nya djurskyddsregler på förslag

För att få fram djurskyddsregler som går i linje med regeringens livsmedelsstrategi har Jordbruksverket nu lagt fram förslag på en del ändringar i föreskrifterna. Inom de nya reglerna finns förslag på förändringar gällande slaktkycklingars föräldrar och grisuppfödning. 

Jordbruksverket har lagt fram förslag på en del förändringar i djurskyddsreglerna. Bland annat föreslås att det under särskilda förhållanden kan vara möjligt att avvänja smågrisar tidigare än i dag. Foto: Carolina Wahlberg

Ett nytt förslag är att djurskyddsföreskrifterna ska bli enklare att använda. Därför föreslås att djurskyddsbestämmelserna ska delas upp i djurspecifika författningar.

När det gäller regler kring fjäderfä finns det på förslag att det ska införas ett särskilt kapitel till föräldradjuren till slaktkyckling, för att kunna anpassa reglerna efter deras behov.

Ny sittyta

Det finns även på förslag att det ska ske förändringar kring ljus och sittpinnar. Det finns fall där de sistnämna skadat djuren. Därför vill Jordbruksverket istället att det ska vara möjligt att använda en upphöjd sittyta.

När det gäller ljuset tycker Jordbruksverket att det ska framgå hur bred spektralprofilen måste vara, det vill säga minst 300 nm, plus att den måste innehålla UVA-ljus. Detta istället för som det är nu att spektralprofilen ska ligga inom ett visst intervall. De regler som finns nu kan påverka synkronisering av könsmognaden, och kan leda till att unga höns betäcks för tidigt. Konsekvenser av det är nedsatt produktionsförmåga och inte lika många befruktade ägg.

Tidigare avvänjning

När det gäller reglerna kring grisuppfödning finns det på förslag att uppfödare under särskilda villkor och i samråd med veterinär, kunna få vänja av smågrisar tidigare. Större stallavdelningar inom slaktgrisuppfödningen föreslås också.

När det gäller tidigare avvänjning har reglerna hittills angett att varje enskild smågris måste vara minst 28 dagar gammal vid avvänjning. I praktiken innebär det att många smågrisar är omkring fem veckor gamla vid avvänjning, eftersom alla suggor i en grupp inte grisar på samma dag. I framtiden föreslås att smågrisar istället kan få avvänjas tidigast vid 21 dagars ålder, under förutsättning att besättningen uppfyller tolv olika villkor som specificeras i föreskrifterna. I varje omgång får max tio procent av smågrisarna ha en avvänjningsålder som understiger 26 dagar.

600 grisar

Beträffande beläggningen i slaktgrisstallar föreslås att besättningar som köper in grisar från max tre olika gårdar till en omgångsuppfödning, får ha upp till 600 grisar per avdelning, under förutsättning att fyra villkor uppfylls. Tidigare har stallar fått rymma max 400 slaktgrisplatser. Vidare föreslås är att det ska vara antalet djur som sätts in, istället för som tidigare, antalet stallplatser, som reglerar vilka stallar som är godkända.

Förslagen på de nya djurskyddsreglerna är nu ute på remiss och förhoppningen är att de nya reglerna träder i kraft i slutet av året.

Här kan den som vill fördjupa sig i de nya förslagen.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 20 april 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste