Vad gör Bucht gällande de sena stöden?

De försenade utbetalningarna från Jordbruksverket har påverkat majoriteten av landets lantbrukare. Nu ställer den förra landsbygdsministern Eskil Erlandsson efterträdaren, Sven-Erik Bucht mot väggen i en skriftlig fråga. 

Eskil Erlandsson (C) vill veta vad regeringen gör för att påskynda utbetalningarna av jordbrukarstöden. Foto: Carolina Wahlberg

Det nya IT-systemet är fortfarande den bakomliggande orsaken till förseningarna, trots att det implementerades för längesedan. Jordbruksverket beräknar att stöden för 2016 ska vara färdigbetalade först 2018, vilket är oacceptabelt enligt Erlandsson.

Lantbrukare står för notan

Erlandsson inleder frågan med att beskriva läget gällande de sena utbetalningarna. De har bland annat orsakat att lantbrukare tvingats ta banklån för att täcka kostnaderna. Detta innebär en extra kostnad i form av ränta från bankerna men det är inget som drabbade lantbrukare får ersättning för när de väl får sina utbetalningar. Därmed är det lantbrukarna som får betala för att de inte får stöden i tid. 

Vidare påtalar Erlandsson att regeringens intentioner att främja en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion som står att läsa i livsmedelsstrategin rimmar illa med att regeringen ännu inte har gjort något för att påskynda handläggningen av jordbrukarstöden:

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht måste svara på Erlandssons fråga sensat den 3 maj. Foto: Carolina Wahlberg

”Snarare har regeringen försämrat läget genom att ta bort budgetposten med medel för sanktionsavgifter. Det är pengar som skulle kunna fungera som en buffert så att utbetalningar kan ske innan utbetalningssystem och andra it-system är fullt fungerande."

”Om lantbrukarna inte får ut pengar i tid tvingas de att lägga ned sina verksamheter. Regeringen riskerar jordbrukssektorns framtid men också att livsmedelsstrategins måluppfyllelse går förlorad om den inte vidtar åtgärder så att utbetalningen av stöd fungerar på ett effektivt sätt."

Mot väggen

"Med anledning av detta är min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht: Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att påskynda utbetalningen av jordbruksstöden?”

Sven-Erik Bucht måste svara senast den 3 maj klockan 12.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 21 april 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste