Raps istället för soja

Det är möjligt att ersätta sojamjöl med rapsmjöl i foder till mjölkkorna. Detta menar Helena Gidlund på SLU i sin nya doktorsavhandling.

I ett nytt utforingsförsök har Helena Gidlund från SLU, kommit fram till att rapsmjöl helt kan ersätta sojamjöl i foder till mjölkkor. Foto: Carolina Wahlberg

Enligt hennes försök ökade till och med mjölkavkastningen och kväveeffektiviteten blev bättre när korna fick rapsmjöl istället för sojamjöl.

Ökad mängd proteinfoder kan till en början vara bra, men i längden har det en avtagande effekt på avkastningen. Vid de högsta proteinnivåerna minskade till och med avkastningen, det visade resultaten av två oberoende studier. 

 Helena Gidlund har skrivit avhandlingen Domestic protein feeds in dairy production. Potential of rapeseed feeds and red clover vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU i Umeå. Foto: Privat

Raps bättre än rödklöver

– Att öka andelen rödklöver i vallen är ett lockande alternativ, inte bara för att minska behovet av kvävegödsling, men också för att minska behovet av proteinfoder. Tyvärr stödjer resultaten från utfodringsförsöket inte detta; extra protein från rödklöverensilage ökade inte mjölkproduktionen medan extra rapsmjöl däremot gjorde det, säger Helena Gidlund, i ett pressmeddelande.

Förklara dilemma

Andra sätt för att förbättra proteinfoderkvaliteten är olika kemi- och värmebehandlingar. Men tidigare studier vid jämförelse mellan värmebehandlat och obehandlat foder har trots detta sällan visat upp positiva resultat kring avkastningen. Helena har i sin studie undersökt kvävemetabolismen i våmmen och säger sig kunna förklara dilemmat till viss del.

– Även om utfodring med värmebehandlat rapsmjöl definitivt ökade flödet av foderprotein från våmmen till tunntarmen, så ökade inte det totala proteinflödet lika mycket eftersom effektiviteten av den mikrobiella proteinsyntesen i våmmen minskade, säger hon.

Mer mikrobiellt protein

I sin avhandling föreslår Helena att mängden proteintillskott ska minska och istället ersättas med mikrobiellt protein, för att uppnå en förbättrad foderoptimering. 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 21 april 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste