Hur blir det med vallskörden?

Våren har bjudit på kyligt väder och en hel del snö. Ett normalår borde det snart vara dags för vallskörd. Här kommer en liten vallprognos från Hushållningssällskapets rådgivare.  

Den kalla våren försenar vallskörden på många ställen i Sverige. Utanför Länghem låg det snö på vallarna den 11 maj. Foto: Katarina Berlin.

Sjuhärad:

– Vallarna i Sjuhärad är relativt täta och fina men de står och stampar på grund av kyla och frost och även av brist på vatten på lättare jordar. Tidiga år har förstaskörden dragit igång kring 20 maj, men det verkar inte så troligt i år, säger Katarina Berlin, i ett pressmeddelande.

Med nuvarande väderläge bedöms förstaskörden starta första veckan i juni.

Bräkne-Hoby:

I Blekinge och Kronoberg togs de första prognosproven den 11 maj, men några analysvärden är ännu inte klara. Vanligtvis brukar vallkvällarna som enligt tradition hålls tredje veckan i maj i Svängsta och Uråsa, vara startskottet för vallskörden. Men enligt Hans Hedström på Hushållningssällskapet blir det nog inte skördestart förrän omkring 23 maj. 

– Något att tänka på inför skörden är packning! Detta ämne kan inte nog upprepas. Dels innehåller en väl packad silo eller bal mycket mer foder i samma volym. Dels kan vi minska de osynliga lagringsförlusterna mångt mycket mer än vad de flesta är medvetna om. I en plansilo kan det handla om tio procents skillnad på en väl packad silo jämfört med en sämre packad silo, säger han.

Skara:

Svante Andersson tror att förstaskörden kommer att bli omkring en vecka senare än normalt. Ännu har inga prognosklippningar gjorts i området.

– När värmen väl kommer är utvecklingen hos vallen snabb. Det har inte bara varit kyla som försenar vallen, det saknas nederbörd likaså. Det kalla och torra vädret har inneburit att kväveupptaget i vallen är lågt. Risk finns att när tillväxten sätter fart och ”normal” skördetidpunk infaller så har kvävet inte hunnit omsättas i vallen med risk för förhöjda nitrithalter. Ju senare man kvävegödslat vallen ju större risk föreligger. 

Uppsala:

– Jag tror skördetidpunkten kommer bli något senare i år eftersom det har varit en så lång period med kyla. Det ska bli intressant att se var energinivåerna ligger! Vi har inte kommit igång med vår vallprognos ännu, tanken var att första klippningen skulle ske 10 maj, men vi har tillsammans med lantbrukarna skjutit på första klippningen till den 15 maj då grönmassan var liten på många håll, säger Pia Björsell.

Nyköping:

– De flesta vallar jag besökt i veckan har varit fina men sena och med lite grönmassa. Jag har även sett utvintring i någon äldre vall på grund av uppfrysning, säger Anna Linnell.

Öjebyn:

– I mitt område är det fortfarande kallt med snö som yr i nordanvinden. Överlag är det alldeles för blött för att komma igång med nåt arbete på fälten då tjälen fortfarande ligger kvar. På fälten som hör till Hushållningssällskapets försöksstation ser jag att det börjar vakna i botten på vallarna. Samtidigt hör jag från området att det finns en oro för isbrännor. Höstarna har varit lite knepiga de senaste åren. Första snön som har kommit har tinat och frusit till igen så att det bildats mycket is innan den ”riktiga” snön kommit, säger Jan Nilsson, försöksledare Öjebyn.

Han gissar att vallskörden knappast blir av innan den 20 juni.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 maj 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste