HKScan tappar försäljning i Sverige

HKScan tappar försäljningsintäkter både i Sverige och totalt samtidigt som rörelseresultat försämrats under det första kvartalet i år. 

HKScans koncernchef Jari Latvanen utlovar ett ökat kundfokus inom företaget för att skapa tillväxt och lönsamhet. Foto:HKScan

I HKScans marknadsområde Sverige minskade försäljningen under det första kvartalet jämfört med samma period förra året. En omstrukturering av koncernens verksamhetsmodell samt uppsägning av ytterligare personal ska vända utvecklingen.

– Vi är inte nöjda med årets första kvartalsrapport som visar både sjunkande rörelseresultat och kassaflöde, säger HKScans koncernchef Jari Latvanen i en kommentar till kvartalsrapporten. Det försämrade resultat beror framförallt på minskade marginaler i Finland och ökade administrativa kostnader för förnyelsen av verksamhetsmodellen.

HKScans totala försäljning under första kvartalet uppgick till 420,7 miljoner euro (439,1 miljoner euro 2016) . Rörelseresultatet blev – 6,8 miljoner euro ( – 4,3 miljoner euro).

För att vända trenden med sämre resultat har koncernens verksamhetsmodell setts över och den nya modellen börjar tillämpas den 1 juni. 

Samtidigt drar man ner mer på arbetsstyrkan med ytterligare tio tjänster som försvinner, totalt blir det nu 160 anställda som får sluta.

– Den nya strategiska riktningen och verksamhetsmodellen kommer tillsammans att säkerställa ett tydligare fokus på konsumenter och kunder, säger Jari Latvanen. Åtgärderna kommer att göra oss mer konkurrenskraftiga och därigenom mer lönsamma.

Tappar i Sverige

I Sverige minskade försäljningen under första kvartalet till 171,3 miljoner euro (185,8 miljoner euro) och rörelseresultatet sjönk till – 0,6 miljoner euro ( – 0,3 miljoner euro).

Efterfrågan på svenskt kött är fortsatt hög uppger HKScan samtidigt som man konstaterar att även inköpspriserna på slaktdjur är höga. 

Den svenska marknaden präglades i övrigt av en ökad import samt en fortsatt ökning för handelns egna märkesvaror (EMV). Andra trender under perioden är att efterfrågan på lokalproducerat, ekologiskt samt vegetariska produkter var fortsatt hög.

Störst del av den minskade försäljningen skedde inom griskött, kycklingkött och charkprodukter,

Trots en fortsatt brist på nötkött ökade försäljningen något jämfört med förra året. 

Även baconförsäljningen ökade något.

Lönsamheten för HKScans försäljningn av rött kött låg kvar på samma nivå som förra året, men sjönk för förädlade produkter på grund av försämrade marginaler.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 17 maj 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste