God djuromsorg väger högt vid upphandlingar

Många av Sveriges kommuner tycker att djurskydd och ursprungsland är viktigt vid upphandlingar av livsmedel. Men var fjärde kommun prioriterar pris, visar en kartläggning som Svenskt Kött gjort. 

Djuromsorg är prioriterat av många av Sveriges kommuner vid upphandling, enligt Svenskt Kötts kartläggning. Foto: Carolina Wahlberg 

Enligt undersökningen menar 99 procent av kommunerna att de märker av en efterfrågan inom äldrevården och skolor att servera hållbart producerat kött. Dock är endast 40 procent av det kött som upphandlas varje år i Sverige svenskt.

När kommunerna fick rangordna de olika faktorerna djuromsorg, ekologiskt, låg antibiotikaanvändning, lågt pris och ursprungsland svarade 55 procent att djuromsorg är mest prioriterat.

Men var fjärde kommun i Sverige uppger också att lågt pris är prioriterat vid upphandlingar.

– Det är en prioritering som sällan är förenligt med höga djurskyddskrav, säger Elisabet Qvarford, vd, Svenskt Kött, i ett pressmeddelande.

Följa lagstiftningen

83 procent av de svarande kommunerna angav att de ska ställa djurskyddskrav som motsvarar svensk standard i nästa upphandling. Jämfört med 90 procent som sa att de tidigare ställt denna typ av krav.

Anledningar till att man vill ställa dessa krav är bland annat att man tycker att det är viktigt att djuren behandlas bra, att man bör följa den svenska djurskyddslagstiftningen samt en kvalitetsfråga.

Svenskt Kötts vd Elisabet Qvarford hoppas att fler kommuner kommer att prioritera svenska mervärden vid kommande upphandlingar. Foto: Carolina Wahlberg

Men det skiljer sig beroende på var kommunen ligger i landet. I storstäderna är det viktigast att köttet kommer från djur med låg antibiotikaanvändning. Men på glesbygden är ursprungslandet viktigast. Det var även inom denna grupp som fler prioriterade lågt pris, än som inte gjorde det. En anledning till detta kan vara att det ekonomiska underlaget antas vara mer begränsat än i till exempel en storstadskommun. 

Dela upp kontrakten

Ett sätt för att få in mer lokala leverantörer i upphandlingar är att dela upp kontrakten i mindre delar. I undersökningen angav hela 73 procent av kommunerna att de gjorde det. En utmaning kring upphandling är ofta distributionen. 18 procent av kommunerna upphandlar logistik separat och 32 procent har en samordnad varudistribution.

– Över 60 procent av de som svarat på enkäten vill faktiskt ställa mer långtgående krav än vad de gör i dag, så uppenbarligen finns det mer att göra här. En återkommande missuppfattning är att många tror det är svårt att upphandla bra kött och det behöver det inte vara, säger Elisabet Qvarford.

Fakta: Kartläggningen i siffror

 • Av Sveriges 290 kommuner har 214 kommuner svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 74 procent.
   
 • 90 procent av kommunerna har någon form av kost- eller inköpspolicy, strategidokument eller liknande. Endast 57 procent av de som har en policy följer dock upp den kontinuerligt och bara 28 procent kopplar den till en tillväxtstrategi eller liknande.
   
 • Närmare 60 procent önskar ställa mer långtgående krav än vad de gör i dag. De efterfrågar framför allt information kring ursprungsland och närproducerat.
   
 • 87 procent av kommunerna anser att det finns ett uttalat politiskt stöd för att prioritera annat än lågt pris i den offentliga upphandlingen.
   
 • 99 procent av kommunerna menar att kommunens skolor och äldreomsorg vill kunna ta hänsyn till djurvälfärd, miljö och klimat när de väljer kött.
   
 • Djuromsorg/djurskydd var det mest prioriterade och lågt pris det lägst prioriterade när kommunerna rankade olika önskemål kring upphandlingskrav. För storstadskommuner var dock låg antibiotikaanvändning viktigast medan glesbygdskommunerna prioriterade ursprungsland högst.
   
 • En fjärdedel av kommunerna har svarat att lågt pris är viktigast när de har blivit ombedda att rangordna lågt pris, ekologiskt, låg antibiotikaanvändning, djuromsorg/djurskydd och ursprungsland.
   
 • Här kan den som vill fördjupa sig läsa mer om undersökningen. 

Källa: Svenskt Kött

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 17 maj 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste