"De lyckades inte argumentera för Ekoeffekten"

Coops reklamfilm ”Ekoeffekten” har nu utretts i domstol. Enligt Svenskt Växtskydd som stämt Coop, har det gått som de velat.

Anders Normann, Svenskt Växtskydd tycker att förhandlingarna i Marknadsdomstolen gått bra. Domen i målet mellan dem och Coop kommer den 3 juli. Foto: Katarina Johnsson

Det var strax innan sommaren 2016 som Svenskt Växtskydd valde att dra Coop inför rätta för deras budskap i ”Ekoeffekten”. I sin verksamhetsberättelse förklarar Svenskt växtskydd så här:

”I vår stämningsansökan menade vi att Coop:s marknadsföring rörande den påstådda ”Ekoeffekten” som inträffar då man övergår från att äta konventionellt producerad mat till ekologisk mat är alarmistisk och oetisk. Vi menade vidare att Coop bryter mot marknadsföringslagen eftersom det är olagligt att vilseleda kunder med ovederhäftiga påståenden på det sätt Coop gör i de reklamfilmer som visats på tv och som också förekommer på internet.”

Stoppa osanningar

Nu är alltså huvudförhandlingarna till ända och Anders Normann är nöjd med hur det gått.

– Det har gått så som vi vill. Vi har ju anklagat dem för filmen och marknadsföringen och de påståenden som de för fram i den. Det är upp till dem att kunna styrka informationen och det tycker inte vi att de har kunnat göra. Vi har snarare kunnat styrka att våra anklagelser håller.

– Arbetet vi gör nu är framåtsyftande och förhoppningsvis sätter vi stopp för denna typ av marknadsföring framöver. Osaklig ovetenskaplig och skrämmande reklam ska inte förekomma, då ska det börja kosta, vi åberopar att det ska vara ett vite på två miljoner varje gång någon aktör argumenterar på det viset.

Inte riktat mot eko

Anders är tydlig med att det inte handlar om frågan om konventionellt eller ekologiskt vara eller icke vara.

– Stämningen handlar om brott mot marknadsföringsregelverket. Coop har, med en riggad studie som grund, spelat in ett par filmer där man inte ger en korrekt bild ens av den riggade studien, därtill kraftigt överdriver risker, far med några direkta osanningar och skräms (ex. staplar som är högre än barnen för att visa funna halter växtskyddsmedel i urin, halter som egentligen är flera tiopotenser under satta gränsvärden och risknivåer). Detta och mycket annat menar Svenskt Växtskydd inte är förenligt med flertalet av de krav som finns i marknadsföringsregelverket

– Svenskt Växtskydd arbetar för en ökad svensk livsmedelsproduktion och för att stärka hela det svenska lantbrukets konkurrenskraft. 

Reklam eller inte?

Enligt Anders har Coop under huvudförhandlingarna uppgett att Ekoeffekten inte är en reklamfilm utan opinionsbildning och att de har yttrandefriheten i ryggen. Samtidigt har de fått fler reklampriser för kampanjen som de även mottagit och den har rullat på bästa reklamtid på tv.

Under förhandlingarna har flera vittnen hörts. Bland andra forskningschefen för IVL, John Munthe. Anders menar att han i vissa sammanhang har uttryckt att sättet som studien presenterats på inte blev riktigt bra.

– Jag tycker personligen att de inte borde ställt upp på ett sådant här beställningsjobb, deras trovärdighet är skadad.

Hur domen lyder förkunnas den 3 juli.

Svenskt växtskydd

Svenskt Växtskydds medlemsföretag tillverkar och säljer kemiska och biologiska växtskyddsmedel. Störst andel av produkterna är godkända och används inom den konventionella odlingen, men flera av såväl de kemiska växtskyddsmedlen som de biologiska är även godkända för användning inom den ekologiska odlingen.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 18 maj 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste