Ingen vaccination mot newcastlesjuka

Newcastlesjukan är en sjukdom som nästan årligen drabbar i alla fall en stor hönsbesättning i landet. Men att låta vaccinera alla svenska fjäderfän mot sjukdomen skulle kosta mer än vad det kostar att hantera dagens fall. Det visar en rapport från Jordbruksverket. 

Jordbruksverket har i en ny rapport kommit fram till att det i dagsläget inte är ekonomiskt motiverat att vaccinera svenska fjäderfä mot newcastlesjukan. Foto: Carolina Wahlberg

Inom EU är det bara Sverige, Estland och Finland som inte vaccinerar fjäderfä mot newcastlesjuka.

– Så länge Sverige lyckas hålla antalet utbrott på nuvarande nivå stannar de samhällsekonomiska kostnaderna på tio miljoner kronor per år, säger Sone Ekman som är utredare vid Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

En total vaccinering skulle däremot kosta mellan tolv och 75 miljoner kronor per år, vilket enligt Håkan Henriksson, divisionsdirektör på Jordbruksverket, inte är ekonomiskt motiverat i nuläget.

Dyrare för värphönsen

Enligt Jordbruksverkets rapport är äggbranschen mer motståndare till att införa vaccinering medan de som föder upp kyckling vill vaccinera. Totalt skulle det kosta äggproducenterna mellan 14 till 48 miljoner kronor per år att vaccinera, men de som föder upp kyckling skulle vinna i storleksordningen sex miljoner kronor per år.

Eftersom att smittan oftast upptäcks i värphönsbesättningar är det inte ett alternativ att endast låta kycklingarna vaccineras, skriver Jordbruksverket.  

Högt smittskydd

– Men om vi inte ska vaccinera måste vi ha en fortsatt hög ambitionsnivå för smittskyddet och vara bra på att upptäcka smittan i tid. Annars riskerar utbrotten bli fler och det blir både kostsamt och resurskrävande, säger Håkan Henriksson.

Jordbruksverket menar dock att om förutsättningarna ändras framöver kan en framtida vaccination bli motiverad.

Här kan den som är intresserad läsa hela rapporten.

Fakta: Newcastlesjuka

  • Allvarlig virussjukdom hos fjäderfä.
  • Infektionen överförs genom direktkontakt mellan sjuka fåglar eller fåglar som bär på smitta utan symptom. Smitta sprids också via skor, redskap, kläder, fordon, fjädrar och damm.
  • Tiden från smitta till symptom varierar mellan två till 15 dagar.
  • Symptom är bland annat sänkt äggproduktion, ökad dödlighet, andningssvårigheter och diarré.
  • Om du får in sjukdomen måste det anmälas.
  • Det är en epizootisk sjukdom, motsvarande epidemi hos människor.
  • Newcastlesjukan smittar inte människor.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 08 juni 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste