Låt morötter leda oss till biobränsletoppen

Sverige, som styrs av en regering med Miljöpartiet, ser ut att missa det uppsatta miljömålet om en fossiloberoende fordonsflotta, med 70 procent minskad klimatpåverkan till år 2030, jämfört med 2010 års nivåer. Det vore att missa ett historiskt tillfälle att bygga ett mycket konkurrenskraftigt näringsliv, i en framtidssäkrad näringsgren. 

Det är lätt att först känna lättnad vid tanken på att regeringen inte är så handlingskraftigt i miljöarbetet. Det beror på att många reformförslag att varit av typen piska, istället för morot. Piska stryper folks glädje och initiativkraft. Morot ger energi och stimulerar.

Den fullkomligt misslyckade tvångsutrullningen av
etanolpumpar på landets bensinstationer var typiskt av piska-typ. Det gav inga bra vibbar. I kombination med regelverk som gjorde importerad etanol mer konkurrenskraftig, höll hela Sveriges etanolproduktion på att gå i putten. Rapsbränslen gick på pumpen när de skulle beskattas som fossila och den svenska biogasen håller nu på att gå i stå eftersom det är billigare att importera biogas än att producera den i Sverige, ytterligare en effekt av skeva statsstöd.

En viktig lärdom är att oavsett hur stor biobränslekonsumtionen blir i Sverige, vare sig den stimuleras fram med morötter eller piskas fram, så kommer biobränslet inte att produceras i Sverige om inte produktionen ges internationellt konkurrenskraftiga villkor. Därför är det så viktigt att regeringen nu handlingskraftig beslutar om morötter för de som vill ta ledartröjan både som konsumenter av biobränslen och som producenter. 

Många, jag vågar påstå att det är de flesta, i de gröna näringarna är positivt nyfikna på att byta till 100 procent biobränsle. Några få entusiaster har gjort det. Med rätt morötter kan det snabbt bli de flesta. Idag subventionerar staten fossil diesel till jordbruket genom återbetalning av koldioxidskatt. Det är bra att staten här insett att svenskt jordbruk inte kan betala hur mycket mer i energiskatter som helst, jämfört med jordbrukare i andra länder som vi är satta att konkurrera mot. Återbetalningen gäller inte för rent biobränsle. Här finns alltså ett negativt incitament. 

Vägen framåt är att skapa möjligheter för alla att till så låg kostnad som möjligt använda biobränslen. Idag ökar förbrukningen av biobränslen för fordonsflottan marginellt, främst genom att drivmedelsbolagen tvingas öka inblandningen av biobränslen i sina fossila bränslen. Att drivmedelsbolagen tvingas blanda in vanligen importerade biobränslen i sina fossila bränslen driver inte utvecklingen av den svenska bioenergisektorn. Det är en extremt passiv strategi. Konkurrensvillkoren för svenska producenter måste ägnas mycket mer tanke.

Det är intressant att Miljöpartiets eftermäle efter sin regeringstid tycks bli: Vi satt i regeringen och lyckades missa miljömålen, slå ut många av de små biobränsletillverkarna som fanns i Sverige och öka biobränsleimporten.

Än finns tid att stimulera den svenska biobränslebranschen till världsledande teknikutveckling och styra konsumtionen till rena biobränslen. Det är hög tid.

Just do it.

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 14 juni 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste