Blir förbjudet att spruta EFA-grödor

Nu kommer det bli förbjudet att spruta på ekologiska fokusarealer. EU-parlamentet håller med kommissionen om att mark ämnad att främja biodiversiteten inte ska få sprutas med pesticider. 

Till 2018 blir det förbjudet att använda växtskyddsmedel i ekologiska fokusarelaer. Det kan leda till att mer mark läggs i träda och en minskad odling av proteingrödor. Foto: Carolina Wahlberg

Efter en omröstning i EU-parlamentet tisdagen den 13 juni, stod det klart att motståndarna till förslaget inte lyckades säkra en majoritet vilket innebär att förslaget går igenom och det blir förbjudet att spruta ekologiska fokusarealer.

Läs mer om hur det påverkar svenska odlare här. 

Ökad import

– Det är ett mycket olyckligt beslut att EU-kommissionens förslag nu blir verklighet. De ekologiska fokusarealerna har visat sig ge positiv effekt för svensk proteinfoderproduktion. Med detta beslut försvåras odlingen på den ekologiska fokusarealen. I stället för att odla proteingrödor på denna mark måste vi nu importera proteinfoder, bland annat soja från Sydamerika. Såväl ur ekonomisk som miljömässig synpunkt hade det varit bättre att odla det fodret själva. Det här gör ju också att förutsättningarna för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin försämras, säger LRF:s expert Sofia Björnsson, i ett pressmeddelande.

Odlingen av proteingrödor har ökat de senaste åren. Mellan 2014 och 2016 ökade arealen med drygt 45 procent. Något som troligtvis kan tillskrivas reglerna om ekologiska fokusarealer. LRF spekulerar i att följden nu kan bli att odlingen på ekologiska fokusarealer upphör och att marken istället läggs i träda.

Läs mer om hur flyghavre tvingar en lantrbukare till träda. 

Besvikelse

Att förslaget gick igenom är en besvikelse för LRF samt Copa och Cogeca som jobbat för att stoppa det.

Den brittiska motsvarigheten till LRF uttryckte också sin besvikelse.

– Om vi inte får använda växtskydd för att etablera baljväxter och blommor, så kommer det att leda till mindre frön för fåglar och mindre pollen och nektar för bin, säger Emma Hamer, National Farmers Union, till Farmers Guardian Insight.

Förändringarna träder i kraft 2018.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 16 juni 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste