Projekt ska hjälpa livsmedelsföretag att utvecklas

SAMLA är ett projekt som ska hjälpa små- och medelstora livsmedelsföretag framåt. Bakom projektet står RISE enhet Jordbruk och Livsmedel, som fått drygt sju miljoner från Tillväxtverket i stöd. 

SAMLA ska bidra till att livsmedelsföretagen i Sverige får en bättre innovations- och utvecklingsprocess. Så att de kan ta fram hållbara och konkurrenskraftiga produkter och nå ut med dem till fler på en större marknad.  Foto: Mostphotos

– Det finns så mycket bra innovationsaktiviteter runt om i landet, men aktiviteternas räckvidd är ofta begränsad av kontaktnät och geografiska gränser. Detta vill SAMLA ändra på. Genom att samverka så kan vi göra mer med mindre resurser och bli starkare tillsammans, säger Charlotte Eklund-Jonsson som ansvarar för SAMLA på forskningsinstitutet RISE, i ett pressmeddelande.

Grunden till projektet SAMLA – SAMutveckling för Livsmedelsbranschens Acceleration, ligger i en studie från 2016. Där kom man fram till att det är små och medelstora företag, med max 250 anställda som är de som står för tillväxten inom branschen.

Dela erfarenheter

Att det som företag är viktigt att ha tillgång till forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser var en annan sak som kom fram. Men dessa insatser skiljer sig mycket beroende på var i landet man har sitt företag.

Ett mål i projektet är därför att dela med sig av fungerande arbetsmodeller, verktyg och nätverk samt att tillsammans utveckla nya. Allt i linje med projektets huvudmål, att underlätta företagens utveckling.

Många aktörer

Projektet finansieras i huvuddel av Tillväxtverket, men även regionerna Skåne, Värmland och Västra Götaland är med.

Projektet genomförs tillsammans med Business Sweden, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lantbrukarnas Riksförbund, Livsmedelsföretagen, Nifa, Netport Science Park och Livsmedelsakademin. 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 16 juni 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste