Rekordpris på smör globalt

Den globala efterfrågan på smör är rekordstor men efterfrågan på magrare produkter har gått ned. Trenden i Sverige är ändå positiv och svenska mjölkproducenter får mer betalt för mjölken i dag jämfört med för ett år sedan visar en ny rapport från LRF Mjölk. 

Den globala efterfrågan på smör är stor och världsmarknadspriset har legat på denna nivå sedan september 2011.     Foto:  photos.com

Mjölkrapporten publiceras av LRF Mjölk fyra gånger årligen och stämmer av läget inom mjölk- och mejerisektorn globalt och nationellt både vad det gäller konsumtion och produktion. Vad som händer globalt avgör till stor del lönsamheten för de svenska mjölkproducenterna.

Den globala produktionen har efter nio månaders nedgång börjat gå upp igen. Detta drivs framförallt av USA och Nya Zeeland. Produktionen i EU låg dock på samma nivå i mars 2017 som i mars 2016. Under 2017 väntas den samlade mjölkproduktionen hos de tre största exportländerna att öka med 1,3 procent. I Sverige har mjölkinvägningen minskat med 2,5 procent under årets första fem månader. Sett till hela 2017, väntas den svenska invägningen minska med 1,7 procent.

Uppåt för smöret

Lennart Holmström, expert marknadsanalys och branschstatistik på LRF Mjölk samt en av Mjölkrapportens skribenter. Foto: LRF

Vid årsskiftet stod mjölkpriserna som högst, men under våren har de sjunkit. En bidragande orsak är att smör och andra feta produkter är eftertraktade på den globala mejerimarknaden medan intresset för mjölk har svalnat. Världsmarknadspriset på smör har inte legat på denna nivån sedan september 2011, jämfört med förra året har priset gått upp med 62 procent.

– Ökningen beror på större efterfrågan på naturliga livsmedel. Man ersätter till viss del margarin och andra vegetabiliska fetter med smör, säger Lennart Holmström, expert marknadsanalys och branschstatistik på LRF Mjölk samt en av Mjölkrapportens skribenter, i ett pressmeddelande.

Många utmaningar

På den svenska marknaden märks fortfarande uppgången som hängt i sedan förra hösten. Mjölkpriset i juni i år är högre jämfört med samma tid för ett år sedan, det ligger på 3,25 kronor per kilo konventionell mjölk respektive 4,30 kronor per kilo ekologisk mjölk. Men utmaningar för mjölkproducenterna finns kvar, dels behöver mjölkproduktionen öka samtidigt som kostnaderna bör minska.

– Det är också viktigt att vi kommer fram till en livsmedelsstrategi som kan öka framtidstron i branschen och leda till ökade investeringar, säger Lennart Holmström.

Inför sommaren är de låga grundvattennivåerna något som kan komma att ställa till problem för mjölkproducenterna. Det gäller såväl produktionen av foder och tillgången av gräs på betena. Risken för vattenbrist är störst i inre Götaland, östra Götaland och Svealand upp till mellersta Norrland. 

Amanda Andersson
Amanda Andersson
E-post: amanda@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 19 juni 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste