Lite blåbär i år enligt prognos

SLU slutar med bärprognoser nästa år och i årets sista prognos ser det ut som att Norrland, som prognosen i första hand täcker, får betydligt lägre tillgång till blåbär än normalt i år. 

Med hjälp av de erfarenhetstal på hur mycket av blommor och kart som faktiskt blir till mogna bär, som har samlats in på permanenta provytor inom varje landsdel, har prognoser för blåbär beräknats. I år blir dock inget höjdarår för blåbärsplockaren.  Foto: Carl Johan Eriksson. 

- Med årets nerdragningar av anslagen har vi fått fokusera prognosen på den viktigaste landsdelen för blåbärsproduktionen i Sverige, nämligen Norrland, säger Jonas Dahlgren på Riksskogstaxeringen vid SLU, i ett utskick.

Prognosen pekar mot att det i Norrland blir ett av de sämsta åren, ca 60 % av medelantalet bär för åren 2003-2016, som är den period som SLU har samlat in data till bärprognoserna (se karta och diagram här). Den sena våren på många håll i landet, inte minst i norr ska inte spela någon roll för bärproduktionen mer än att mognaden också senareläggs, men det verkar som att många ställen också har drabbats av nattfroster under den viktiga blomningstiden, så att många blommor dött och därmed minskar underlaget för mogna bär.

- Det ser ändå ut att bli tillräckligt med bär för att alla som vill plocka ska få sina bär, men det kan bli nödvändigt för en del att åka till nya ställen som kanske ligger lite mer skyddade från nattfroster, t.ex. på sluttningar och höjder eller där skogen är lite tätare, säger Ola Langvall, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning vid SLU i utskicket.

 

SLU:s bärprognoser har varit en del av program Skog inom universitetets verksamhetsområde för miljöanalys.

 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 13 juli 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste